Onderzoek effectiviteit dieetbehandeling bij ADHD

Impact coronacrisis op mensen met ernstige psychische aandoeningen: hoe gaat het nu?

De uitkomsten van het panel Psychisch Gezien geven aan dat de situatie langzaam is teruggekeerd naar die van vóór de coronacrisis. Echter, met het opleven van de coronacrisis dit najaar zijn er belangrijke aandachtspunten om de psychische druk en het gevoel van welzijn van mensen met ernstige psychische aandoeningen niet verder te laten verslechteren. Dit en meer […]

Driekwart leden panel Psychisch Gezien heeft geen face to face contact met hulpverlener

Slechts 26% van de 600 deelnemers van het panel Psychisch Gezien had eind april face-to-face contact met een hulpverlener. Het percentage mensen dat thuis wordt bezocht is gedaald van 38% naar 9%. Een kleine meerderheid (55%) is tevreden over de huidige vorm van contact, blijkt uit een recente peiling. De mensen met wie is overlegd over aanpassing van de behandeling waarbij met hun wensen rekening is gehouden, zijn veel tevredener over de hulpverlening dan degenen bij wie dit niet is gebeurd.

Zicht op ambulantisering: peiling panel Psychisch Gezien gestart

Zicht op ambulantisering: peiling panel Psychisch Gezien gestart

De veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn volop in gang. Minder klinische bedden, meer zorg in de leefomgeving in plaats van binnen gespecialiseerde zorginstellingen en een grotere rol voor generieke zorg zoals door huisartsen en het eigen netwerk. Wat betekenen deze veranderingen voor de leef- en zorgsituatie van mensen met aanhoudende psychische problemen?

Panel Psychisch Gezien: op alle fronten meer ambulante zorg nodig

Panel Psychisch Gezien: op alle fronten meer ambulante zorg nodig

Om goed zelfstandig te kunnen functioneren, is meer ambulante zorg nodig vindt 83% van de panelleden van het panel Psychisch Gezien, een landelijk panel van mensen met ernstige psychische problemen. Dit geldt volgens hen ook voor hulp bij psychische en psychiatrische problemen en het vinden dan wel behouden van (vrijwilligers)werk of een opleiding (78% en 51%).

Aantal jongvolwassen rokers onverminderd hoog

Mensen met ernstige psychische problemen slapen slechter

Dit en meer blijkt uit de nieuwe cijfers van het panel Psychisch Gezien van het Trimbos-instituut. Dat is een landelijk panel van en voor mensen met ernstige psychische aandoeningen. Ruim 600 leden van het panel Psychisch Gezien beantwoordden eind 2021 vragen over hun leefstijl, zoals roken, bewegen, voeding, alcohol drinken en slaap. En is gevraagd […]

Psychische gezondheid deint mee op de coronagolf. Daarom moeten we nu leren surfen.

Dit is een veel positiever beeld dan wat volgde uit eerdere metingen van het Trimbos-instituut, maar ook van het RIVM en de GGD. Toen gaf ongeveer de helft van de respondenten aan dat de psychische gezondheid gelijk gebleven was. 2e meting psychische gezondheidVan 12 tot 19 juni 2020 werd een online meting uitgezet via een […]