Jan Walburg: “Kennis verzamelen én toepassen”

“Houd de vinger aan de pols van de geestelijke gezondheid, vooral bij jonge mensen.” Oud-Trimbosdirecteur Jan Walburg adviseert om te blijven bedenken wat je kunt doen om de mentale veerkracht in de samenleving te vergroten.

Tekst gaat verder onder de video.

Emeritus hoogleraar positieve psychologie Jan Walburg was 12 jaar lang directeur van het Trimbos-instituut en kent het instituut dus door en door. Walburg: “Het leukste vond ik het werken met mensen. Het gáát om kennis, maar de dragers van die kennis zijn mensen, vreselijk gemotiveerde mensen die maatschappelijk willen bijdragen.”

Kennis toepassen

“Het Trimbos-instituut is niet alleen een kennisinstituut, maar vooral een instituut dat kennis verzamelt ten einde die toe te passen in de praktijk. De kennisontwikkeling moet dus altijd dicht bij de realiteit blijven en dat vereist een intensief contact met maatschappelijke partijen. Daarom is het Trimbos-instituut er in de loop der jaren steeds meer op uit gegaan: we hebben de scholen opgezocht, de ministeries en de werkgevers, om te kijken wat zij voor kennis nodig hebben om hun werk beter te kunnen doen.”

Monitors essentieel

Van essentiële waarde zijn volgens Walburg de ‘monitors’, onderzoeken waarin gedurende langere tijd wordt bijgehouden hoe het met mensen gaat, zoals NEMESIS en de Nationale Drug Monitor.

DÉ DRUG MONITOR VAN NEDERLAND | Alcohol, Tabak en Drugs
Alle feiten en cijfers over middelengebruik in één (digitale) uitgave: Nationale Drug Monitor.

“Die onderzoeken leveren kennis op met maatschappelijke impact. Als je bijvoorbeeld weet hoe de situatie is ten aanzien van de geestelijke gezondheid, dan kan je op grond daarvan ook vaststellen waar behoefte aan is. Functioneert de GGZ goed in relatie met de ontwikkeling van de problematiek? Is er een gat tussen wat mensen ervaren aan problemen en wat het aanbod is? Zijn er nieuwe interventies nodig? Dat zijn natuurlijk belangrijke vragen voor de geestelijke gezondheid van het land.”

Tekst gaat verder onder de foto.

d73abd3b-83e9-49cc-94c3-45847ea8e21fjpg&h=&w=570&v=1634906080

Het is heel goed dat je de vinger aan de pols kunt houden en bijvoorbeeld scholen kunt informeren over wat ze kunnen doen."

Prof. dr. Jan Walburg is emeritus hoogleraar positieve psychologie aan de Universiteit Twente en was tot 2014 gedurende 12 jaar directeur van het Trimbos-instituut.

LinkedIn

School en werk

Walburg vindt met name de geestelijke gezondheid van de jeugd van belang. “In de adolescentie kan van alles gebeuren wat het evenwicht verstoort, zoals drugsgebruik, pesten, geweld…”

JONG VAN GEEST | Jeugd
Met onze Peilstations-EXPLORE en HBSC-onderzoeken laten we sinds jaar en dag zien hoe het met onze jeugd gaat – van middelengebruik tot mentale gezondheid.

“Het is heel goed dat je daar ook de vinger aan de pols kunt houden en bijvoorbeeld scholen kunt informeren over wat ze kunnen doen. En in de werksituatie precies hetzelfde. Je hoort vrij hoge cijfers op het gebied van psychische problemen van jonge mensen in relatie met de werkdruk. En als iemand eenmaal uitvalt, brengt dat natuurlijk ook hoge kosten met zich mee. Ik voel dan ook een hoge urgentie voor het instituut om hier in de toekomst nog meer aandacht aan te besteden.”

PREVENTIE OP MAAT | Jeugd
We ontwikkelen wetenschappelijk onderbouwde interventies om te voorkomen dat jongeren gaan roken, drinken, drugsgebruiken, te veel gamen of mentale problemen ontwikkelen.

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.