Henk Garretsen: 'Trimbos is betrouwbare kennispartner'

“Blijf kennis ontwikkelen én implementeren over middelengebruik en mentale gezondheid.” Dat is het advies van emeritus hoogleraar en lid van de Raad van Toezicht van het Trimbos-instituut Henk Garretsen.

Tekst gaat verder onder de video.

De essentiële waarde van het Trimbos-instituut is volgens Garretsen dat het nu al 25 jaar een stabiele bron van kennis is voor het hele land. Garretsen: “Al 25 jaar wordt er betrouwbare informatie op het gebied van middelengebruik en mentale gezondheid verzameld, ontwikkeld en verspreid. De maatschappelijke impact daarvan is niet te onderschatten. Dat blijkt wel uit de bezoekersaantallen van de verschillende websites; alleen al de website drugsinfo had in 2020 meer dan een miljoen bezoekers.”

VRAGEN STAAT VRIJ | Publieksinformatie
Al 25 jaar geven we antwoord op vragen van het publiek en professionals via onze infolijnen over alcohol, tabak, drugs, gamen en mentale gezondheid.

“Het Trimbos-instituut heeft ook veel folders, factsheets en publicaties, zowel wetenschappelijk als toegepast. En we ondernemen ook veel andere activiteiten - we waren bijvoorbeeld betrokken bij het initiatief rond de kieswijzer voor de GGZ - en we praten mee in allerlei brainstormgroepen. Dat draagt allemaal bij aan de veilige, inclusieve samenleving die we als Trimbos-instituut graag willen.”

Wetenschap, praktijk en beleid

Als kennisinstituut ben je afhankelijk van de mensen die er werken. Volgens Garretsen zijn dat “mensen die van nature graag werken op het grensvlak van wetenschap, praktijk en beleid. Het zijn onderzoekers die enerzijds in staat zijn om kennis te ontwikkelen maar anderzijds ook om te implementeren. Ze willen dat hun werk maatschappelijke impact heeft en zijn dan ook bij het Trimbos-instituut goed op hun plek.”

LEREN VAN SLIMME VOORBEELDEN | Alcohol, Tabak en Drugs
We halen het IJslands preventiemodel naar Nederland en bieden jongeren een alternatief voor drank en drugs.

Tekst gaat verder onder de foto.

8338df06-a81b-4f98-86e1-4ab5a560257djpg&h=&w=570&v=1634903131

Het verzamelen van informatie over de jaren heen is van groot belang, zodat je vergelijkingen kunt maken."

Prof. dr. Henk Garretsen, socioloog en epidemioloog, is onder meer emeritus hoogleraar gezondheidszorgbeleid aan de Tilburg University, lid van de Raad van Toezicht van het Trimbos-instituut en lid van de Gezondheidsraad.

> LinkedIn

Wetenschappelijk onderbouwd

Garretsen denkt dat voor de komende 25 jaar het belangrijkste is dat het Trimbos-instituut het stabiele kennisinstituut blijft dat het nu is. “Dus dat het instituut wetenschappelijk onderbouwde kennis blijft ontwikkelen en implementeren voor verschillende partijen, zoals overheden, maar ook werkgevers, onderwijs en zorginstellingen. Ook het verzamelen van informatie over de jaren heen is van groot belang, zodat je vergelijkingen kunt maken.”

SCHAT AAN KENNIS | Mentale Gezondheid & Preventie
Met ons NEMESIS-onderzoek laten we al 25 jaar zien hoe het met de mentale gezondheid van Nederlanders gaat.

“En dan proberen te bedenken welke topics over drie jaar van belang zullen zijn, en over zes jaar, en daar dan ook weer informatie over ontwikkelen en verspreiden. Maar het belangrijkste is dus: dé stabiele kennispartner blijven op het gebied van middelengebruik en mentale gezondheid.”

Trimbos Nieuwsflitsen

Ontvang zo'n 2 keer per maand nieuws, uitnodigingen voor activiteiten, nieuwe publicaties en vacatures van het Trimbos-instituut.