Roken ontmoedigen

Om te zorgen dat minder jongeren beginnen met roken, moet het voor hen moeilijker worden om aan tabak te komen. Daarom wordt de verkoop van tabak beperkt. Daarnaast is het belangrijk dat het minder normaal wordt om te roken. Mediacampagnes spelen hier een belangrijke rol in.

De verkoop van tabak

De tabaksindustrie investeert veel geld in het promoten van hun producten aan jongvolwassenen. Onder meer op de verkooppunten. Het is daarom belangrijk om tabak minder zichtbaar te maken in winkels en het aantal plekken waar tabak wordt verkocht te verminderen, zodat jongeren minder vaak met het product worden geconfronteerd.

De verkoop van tabak dient beperkt te zijn tot volwassenen. Momenteel is de leeftijdsgrens van de verkoop 18 jaar.

Wat doet het Trimbos-instituut?

Het Trimbos- instituut is partner van de NIX18 campagne van het Ministerie van VWS en verzorgt de lokale uitrol van deze campagne.

Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging (NET) van het Trimbos-instituut heeft de wetenschappelijke kennis over de effecten van tabaksmarketing op de verkooppunten en de effectiviteit van het beperken daarvan, samengevat in een factsheet.

In Nederland mag tabak verkocht worden aan personen die tenminste 18 jaar zijn. Er is veel voor te zeggen om dat op te trekken naar 21 jaar. De argumenten hiervoor hebben wij in een wetenschappelijke paper op een rij gezet.

Campagnes

Mediacampagnes vormen een belangrijk onderdeel van een effectief rookvrij beleid. Met campagnes wordt geprobeerd het roken in de samenleving terug te dringen, bijvoorbeeld door roken te denormaliseren, rokers en hun sociale omgeving te informeren over de gevolgen van roken of mensen het duwtje in de rug te geven om een poging te doen om te stoppen met roken. Op dit moment zijn er twee grote landelijke campagnes:

Wat doet het Trimbos-instituut?

Het Trimbos-instituut adviseert de overheid bij het ontwikkelen van campagnes. De meest recente campagne is PUUR rookvrij. De campagne focust op de positieve kanten van stoppen met roken en laat rokers nadenken over hun leven als niet-roker en wijst rokers de weg naar stopondersteuning.

Met de website PUUR voor profs bieden wij zorgprofessionals die de campagne willen aangrijpen om met hun patiënten het gesprek aan te gaan over het roken, praktische handvaten en materialen.

Wij ondersteunen de landelijke Stoptober campagne door deze campagne onder de aandacht te brengen van alle zorgprofessionals.

Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut heeft de wetenschappelijke literatuur over massamediacampagnes om het roken te ontmoedigen samengevat in een factsheet.