Internationale kaders tabaksontmoediging

Tabaksontmoedigingsbeleid wordt tegenwoordig grotendeels bepaald door internationale verdragen. Belangrijk zijn de tabaksproductenrichtlijn van de Europese Commissie en het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging. Daarnaast wordt het tabaksontmoedigingsbeleid in alle landen met elkaar vergeleken.

EU Tabaksproductenrichtlijn

De Europese Unie kent een richtlijn over tabaksproducten, met bindende voorschriften omtrent productie, presentatie en verkoop van tabak.De richtlijn zou moeten bijdragen aan een eerlijke informatievoorziening voor consumenten.
Het Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging van het Trimbos-instituut heeft een infosheet geschreven over de EU Tabaksproductenrichtlijn.

Het WHO-Kaderverdrag

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) raadt zes typen maatregelen aan, waarvan sterk wetenschappelijk bewijs is voor de effectiviteit. Nederland is verplicht deze maatregelen in te voeren, omdat ze het WHO-Kaderverdrag inzake tabaksontmoediging (Engels: WHO Framework Convention on Tobacco Control, FCTC) heeft ondertekend. Gecombineerd vormen deze maatregelen een stevige basis voor het tegengaan van tabaksverslaving

Internationale beleidsvergelijking

De ‘Tobacco Control Scale’ is een vergelijking van 34 Europese landen op gebied van tabaksbeleid. Per land worden de overheidsactiviteiten op gebied van tabak, de geldende wetgeving en het budget voor tabaksontmoediging in kaart gebracht.