Nederlandse Empowerment Lijst (NEL)

De Netherlands Empowerment List (NEL) is een vragenlijst om inzicht te krijgen in de empowerment van cliënten in Europese ggz-instellingen. 

Over de vragenlijst

De vragenlijst bestaat uit 40 uitspraken waar cliënten het wel of niet mee eens kunnen zijn. De uitspraken zijn ingedeeld in 6 categorieën (dimensies):

  • professionele hulp
  • sociale steun
  • eigen wijsheid
  • erbij horen
  • zelfmanagement
  • betrokken leefgemeenschap

De lijst geeft een totale score en een score per dimensie.

Vragenlijst downloaden