Alcoholverstrekkers

In de Alcoholwet zijn drie verschillende type verkooppunten van alcohol opgenomen. Deze hebben een vergunning nodig om alcohol te mogen verstrekken. Dit zijn de horeca, slijterijen en paracommerciële rechtspersonen. Daarnaast zijn er ook organisaties die geen Alcoholwetvergunning nodig hebben om alcohol te verstrekken, zoals supermarkten. Van alle alcoholverstrekkers wordt verwacht dat zij de Alcoholwet naleven.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Naleving

Alcoholverstrekkers zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Alcoholwet en aanvullende lokale regelgeving. Van hen wordt verwacht dat ze de leeftijdsgrens voor de verstrekking van alcohol kennen en naleven. Dit geldt ook voor de verboden op wederverstrekking, het verbod op doorschenken bij dronkenschap en het verbod op toelaten van personen in kennelijke staat van dronkenschap.

Training

Om de naleving te verbeteren zijn trainingsprogramma’s ontwikkeld voor medewerkers van horeca, slijterijen en sport- en studentenverenigingen, zoals de e-learnings Voor Elkaar over verantwoord alcohol verkopen. Daarnaast kunnen de regionale instellingen voor verslavingszorg een face-to-face Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA)-training verzorgen.

Horeca

De horeca mag alleen alcohol verstrekken die op die locatie wordt gedronken (inclusief het eigen terras). Zij mogen zwak en sterk alcoholhoudende dranken verkopen. Leidinggevenden in de horeca moeten beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne en ingeschreven staan in het Register sociale hygiëne. Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die toeziet op een verantwoorde verstrekking van alcohol.

Slijterijen

Slijterijen mogen alleen alcohol verstrekken die niet op die locatie wordt gedronken (met uitzondering van proeverijen). Zij mogen zwak en sterk alcoholhoudende dranken verkopen. Leidinggevenden in slijterijen moeten beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne en ingeschreven staan in het Register sociale hygiëne. Er moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die toeziet op een verantwoorde verstrekking van alcohol.

Paracommerciële rechtspersonen

Paracommerciële rechtspersonen mogen alcohol verstrekken die alleen op die locatie wordt gedronken (inclusief het eigen terras). Een voorbeeld is de sportkantine. Zij mogen zwak en sterk alcoholhoudende dranken verkopen. Het bestuur van een paracommerciële rechtspersoon moet er voor zorgen dat er voldoende kennis en inzicht is met betrekking tot sociale hygiëne. Daarnaast moet er een reglement (beschrijving van verantwoorde verstrekking) aanwezig zijn en een registraties van alle barvrijwilligers die een voorlichtingsinstructie hebben gehad. Een voorbeeld van een barreglement voor sportverenigingen met een eigen sportkantine is opgesteld door NOC*NSF.

Gemeenten moeten in een gemeentelijke verordening regels stellen waaraan paracommerciële rechtspersonen zich moeten houden bij de verstrekking van alcohol [1]. Het vastleggen van de schenktijden in de paracommercie is één van deze verplichte regels. Schenktijden beperken, bijvoorbeeld door geen alcohol te schenken tijdens jeugdtrainingen en wedstrijden, is een manier de beschikbaarheid en zichtbaarheid van alcohol te beperken.

Niet-vergunningsplichtigen

Niet-vergunningsplichtigen mogen alleen alcohol verstrekken voor gebruik elders ter plaatse. Zij mogen zwak alcoholhoudende dranken verkopen. Een voorbeeld van niet-vergunningsplichtigen zijn supermarkten en warenhuizen.

Handhaving gemeenten

Het is de taak van gemeenten om er op toe te zien dat de horeca, slijterijen, paracommerciële organisaties en niet-vergunningsplichtigen zich houden aan de Alcoholwet en aan aanvullende lokale regelgeving. Voor praktische informatie en handvatten om de Alcoholwet-handhaving effectief in te richten kunnen gemeenten terecht op het kennisplatform Handreiking toezicht op de Alcoholwet. Voor de online verkoop van alcohol, bijvoorbeeld via flitsbezorgers, ziet de NVWA toe op de naleving van de Alcoholwet.

Referenties

  1. Overheid.nl. (2023). Alcoholwet. Artikel 4. Den Haag: Overheid.nl.