Aanvullende lokale regelgeving

De Alcoholwet is een wet die de verkoop van alcoholhoudende dranken en daarmee de beschikbaarheid van alcohol reguleert. Ook richt de wet zicht op verantwoorde verstrekking. Gemeenten hebben via de wet mogelijkheden gekregen om in lokale regelgeving de beschikbaarheid van alcohol (tijdelijk) te beperken. Het is ook aan gemeente toe te zien op de deze lokale regelgeving en te handhaven.

In de Alcoholwet zijn een aantal verordende bevoegdheden opgenomen voor gemeenten. Gemeenten kunnen deze opnemen in een lokale verordening. Dit kan de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn, of een andere verordening. De onderstaande verordenende bevoegdheden zijn opgenomen.

Beperken of verbieden alcoholverkoop in inrichtingen

Gemeenten hebben de mogelijkheid om de verkoop van alcohol in horeca en slijterijen te beperken of verbieden. Gemeenten kunnen hiervoor een artikel opnemen in hun APV of een andere gemeentelijke verordening. Zie: artikel 25a van de Alcoholwet.

Leeftijdsgrens instellen toegang tot horeca en terras

Gemeenten kunnen de toegangsleeftijd voor bepaalde horeca verhogen tot maximaal 21 jaar. Hierdoor kunnen jongeren tot 21 jaar niet naar binnen en is het aantal verkooppunten waar alcohol beschikbaar is beperkt. Gemeenten kunnen dit opnemen in hun APV of een andere gemeentelijke verordening. Zie: artikel 25b van de Alcoholwet

Tijdelijk beperken of verbieden verkoop alcohol

Het is voor gemeenten ook mogelijk om tijdelijk de verkoop van alcohol te beperken of te verbieden in niet vergunningsplichtige organisaties (zoals supermarkten). Bijvoorbeeld dat een eenheid per persoon op een feestdag kan worden verkocht, of de alcoholverkoop verbieden bij verkooppunten rondom grote evenementen. Gemeenten kunnen deze mogelijkheid opnemen in hun APV of een andere gemeentelijke verordening. Zie: artikel 25c van de Alcoholwet.

Voorbeeld: Tijdelijke verkoopbeperkingen alcohol voor detailhandel en slijterijen op 27 april 2023 in Amsterdam.

Beperken of verbieden happy hours

Onderzoek laat zien dat de prijs van alcohol een belangrijke voorspeller is voor gebruik en dat met prijsinterventies gebruik kan worden beïnvloed [1]. Het verhogen van alcoholprijzen heeft specifiek impact op mensen die veel alcohol drinken. Het beperken van mogelijkheden om met prijzen voor alcoholhoudende dranken te stunten is daarmee een geschikt instrument om het alcoholgebruik in het uitgaansleven te beperken en dronkenschap te voorkomen.

Ter bescherming van de volksgezondheid of in het belang van de openbare orde kunnen gemeenten happy hours beperken. Met deze bevoegdheid kunnen de meest excessieve acties (meer dan 40% korting) worden verboden. Zie: artikel 25d van de Alcoholwet.

Beperken alcoholverkoop in een alcoholoverlastgebied

Gemeenten kunnen in geval van ernstige aantasting van de openbare orde, de leefomgeving of de volksgezondheid een gebied aanwijzen als alcoholoverlastgebied. Met deze bevoegdheid kunnen gemeenten in alcoholoverlastgebieden de verkoop van alcoholhoudende dranken in detailhandel beperken of verbieden en vergunningen weigeren. Gemeenten kunnen hiervoor een bepaling opnemen in hun APV. Zie: artikel 25f van de Alcoholwet.

Voorbeeld artikel APV: zie hiervoor artikel 2.8A van de APV van de gemeente Amsterdam.

Voorwaarden stellen aan alcoholverstrekking evenementen

Voor bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard, zoals evenementen en buurtfeesten kan de gemeente ontheffing verlenen voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse. De burgemeester heeft de mogelijkheid om hieraan voorwaarden te stellen, bijvoorbeeld aan de manier waarop verantwoorde verstrekking wordt ingericht. Dit kan een gemeente doen door een alcoholmodule toe te voegen aan de aanvraag voor een evenementenvergunning. In de alcoholmodule dienen aanvragers te omschrijven hoe de verantwoorde verstrekking van alcohol is geborgd, met specifiek aandacht voor de naleving van de leeftijdsgrens, wederverstrekking en het voorkomen van dronkenschap. Zie: artikel 35 van de Alcoholwet.

 Referenties

  1. Meier, P., Booth, A., Stockwell, T., Sutton, S., Wilkinson, A., Wong, R., ... & Taylor, K. (2008). The independent review of the effects of alcohol pricing and promotion. Summary of evidence to accompany report on phase 1: Systematic reviews. School of Health and Related Research, University of Sheffield, UK.