Handhaving

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de Alcoholwet. Zij heeft daarmee een belangrijk instrument in handen. Onderzoek laat namelijk zien dat handhaving noodzakelijk is om het gewenste effect te bereiken van maatregelen, zoals de leeftijdsgrens en het verbod op doorschenken [1].

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Gemeenten hebben meerdere instrumenten om te handhaven wanneer de Alcoholwet en de lokale regelgeving niet wordt nageleefd door alcoholverstrekkers of in de openbare ruimte. In het ideale geval vormen de op te leggen sancties een opbouwend geheel, waarin de maatregelen steeds iets zwaarder worden. Hiervoor kunnen gemeenten het beste een sanctiestrategie met een handhavingsarrangement opstellen. Gemeenten hebben de onderstaande handhavingsinstrumenten.

Verstrekkers Relevante wetsartikel(en) Jongeren (artikel 45 Alcoholwet)
Waarschuwing   Waarschuwing
Bestuurlijke boete Artikel 44a Alcoholwet Boete
Last onder dwangsom Artikel 5:32 Awb* HALT-afdoening
Last onder bestuursdwang Artikel 44 Alcoholwet

Artikel 125 lid 3 Gemeentewet

Artikel 5:20 Awb*

 
Schorsing van de vergunning van maximaal 12 weken Artikel 32 Alcoholwet  
Intrekken van de vergunning Artikel 31 Alcoholwet  

*Algemene wet bestuursrecht

In de Handreiking toezicht op de Alcoholwet zijn de sanctiestrategie en het handhavingsarrangement voor de leeftijdsgrens en verbod op doorschenken verder uitgewerkt. Hier zijn ook voorbeelden van gemeenten opgenomen.

Controles

Gemeenten kunnen de toezichtcapaciteit het beste zo efficiënt mogelijk inzetten. Risicogestuurd toezicht vormt daarbij het uitgangspunt. Op basis van een jaarlijkse risicoanalyse kan de gemeente voor elk verkooppunt van alcoholhoudende drank een risicoscore bepalen. Deze score kan de gemeente baseren op het type bedrijf, risico’s voor de omgeving, meldingen, naleving en gedrag van de ondernemer. Bedrijven met nagenoeg geen risico worden minder gecontroleerd dan bedrijven met een hogere risicoscore. In het model Preventie- en handhavingsplan voor de uitvoering van de Alcoholwet is dit verder uitgewerkt.

Meer informatie

  • Voor alle praktische informatie en handvatten om de Alcoholwet-handhaving zo effectief mogelijk in te richten kunnen gemeenten terecht op het kennisplatform Handreiking toezicht op de Alcoholwet.

Referenties

  1. Babor, T., Caetano, R., Casswell, S., Edwards, G. & Giesbrecht, N. (2010). Alcohol: no ordinary commodity: Research and public policy. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.