Toezicht en handhaving Alcoholwet - gemeenten

In de Alcoholwet zijn verschillende taken en verantwoordelijkheden voor gemeenten opgenomen voor preventie van alcoholgebruik, met name onder jongeren, en de handhaving van de wet. Gemeenten moeten hiervoor een Preventie- en handhavingsplan alcohol opstellen en hebben een aantal verordende bevoegdheden.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

In dit dossier lichten we toe welke toezicht- en handhavingstaken gemeenten hebben vanuit de Alcoholwet en bij welke alcoholverstrekkers zij de verantwoordelijkheid hebben om toe te zien op de naleving van de wet. Gemeenten zijn hiervoor verplicht een Preventie- en handhavingsplan alcohol op te stellen waarin zij het preventie- en handhavingsbeleid moeten opnemen. In het beleid en gemeentelijke verordeningen kunnen gemeenten aanvullende lokale regelgeving opnemen met betrekking tot de beschikbaarheid van alcohol. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor zowel de handhaving van de Alcoholwet als de aanvullende lokale regelgeving. Voor het toezicht en handhaving kunnen gemeenten een sanctiestrategie en een handhavingsarrangement opstellen.