Training en advies

Wij denken graag mee over uw ADM-beleid. Bij een eerste kennismaking verkennen we wat uw organisatie nodig heeft.

Vragen?

featured_image
Maddy Blokland
Adviseur alcohol, drugs, medicijnen en werk
Bel: +31 (0)30 - 2959(355)
Toon telefoonnummer +31 (0)30 - 2959(355)

Wij kunnen u adviseren over bestaand of nieuw - compliant en gedragen - ADM-beleid, dat in overleg met (vertegenwoordigers) van uw organisatie wordt opgesteld.

Onderzoek naar kennis en houding

Ook kunnen we effectonderzoek doen in de vorm van voor- en nameting van kennis, middelengebruik, houding ten opzichte van middelengebruik, ervaringen middelengebruik op de werkvloer.

ADM-beleid implementeren

Tenslotte ondersteunen we organisaties bij de implementatie van ADM-beleid met:

  • Preventie-activiteiten, zoals: voorlichting medewerkers, training leidinggevenden, eerder signaleren van problematisch middelengebruik, doorverwijzing, en campagne met ondersteunend communicatiemateriaal.
  • Het opstellen van regels, zoals: wel of niet testen van medewerkers op de werkvloer in relatie met de AVG wetgeving en rol leidinggevende en bedrijfsarts.
  • Handhaving, zoals: opnemen in HR instrumentarium, wat te doen bij constatering overtreding, ADM-beleid (protocol).

Lees verder over ondersteuning aan organisaties >