Train de trainer Frisse Start

Training | maandag 9 september 2019 |

Susanne Weingart, sweingart@trimbos.nl | € 45,00


Speciaal voor de brugklas van het voortgezet onderwijs is Frisse Start ontwikkeld. Dit lesprogramma sluit aan bij de overgang die leerlingen maken van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Uitgangspunten zijn daarbij het stellen van de juiste sociale norm (de meeste leerlingen roken, drinken en blowen niet) en het leren keuzes maken. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van de docenteninstructie.

Meer informatie