Kliniek Intensieve Behandeling (KIB) Trajectum

Contactgegevens

 • Bezoekadres: FPK de Beuken, Boijlerstraat 4, 8387 XN Boschoord
 • Postadres: Hanzeallee 2, Postbus 40012, 8004 DA Zwolle
 • Telefoon: 0575 576000
 • Website:  www.trajectum.info

Status

Gesloten Categoraal

Capaciteit

12 bedden

Expertise / kenmerken cliënten

VB met zeer intensieve begeleiding
LVB groep, altijd met RM
Exclusie: hoge PCLR in combinatie met
(relatief) hoge score IQ

Bijzonderheden

 •  Starten altijd in FPK.
 • Bezetting 4:4
 • Cliënten die zouden wel kunnen profiteren van het behandelklimaat moeten nu soms terug naar de GGZ omdat er voor het 18e levensjaar geen LVB is vastgesteld.
 • Doorgaans langere behandelduur vanwege langere leertijd cliënten.
 • Deze KIB kliniek valt als enige KIB onder
  Wet Zorg en Dwang.
KIB-footer