Centrum Intensieve Behandeling (CIB) Parnassia

Contactgegevens

Status

Open en gesloten

Capaciteit

25 bedden:
15 bedden gesloten,
10 bedden open (Klinische
Groeps therapie)

Expertise / kenmerken cliënten

Patiënten met psychotische stoornissen,
patiënten met ernstige
persoonlijkheidsstoornissen,
zelfbeschadiging,
dissociatieve stoornissen en traumagerelateerde problematiek.
Vrijwel alle patiënten op CIB gesloten zijn
met een maatregel opgenomen.

Bijzonderheden

  •  De-escalatieteam
  • Multidisciplinaire behandeling
KIB-footer