Educatieaanbod praktijkonderwijs

Helder op School heeft leeftijdsspecifieke educatieprogramma’s ontwikkeld. Per leeftijdsfase is onderzocht wat werkt en wat niet. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt om de lesprogramma’s zo effectief mogelijk te maken. De programma’s richten zich op kennis, houding en gedrag.

Over onze programma's

⇒ Lessen door eigen docenten

Omdat zij de leerlingen kennen, is het makkelijker om kwetsbare onderwerpen te bespreken. Ook zullen ze eventueel probleemgedrag bij individuele leerlingen eerder herkennen.

⇒ De kracht van herhaling

Doordat de onderwerpen meerdere keren aan de orde worden gesteld,
is het resultaat groter dan van bijvoorbeeld een eenmalig bezoek van een ervaringsdeskundige aan de klas.

⇒ Onderbouwd en getest

Al het educatiemateriaal van Helder op School is wetenschappelijk onderbouwd en samen met de doelgroep tot stand gekomen en getest.

⇒ Speciale docententraining

Bij een aantal lesprogramma’s worden de docenten vooraf getraind door een door het Trimbos-instituut opgeleide preventiewerker.

⇒ Persoonsgerichte benadering

De leerling staat centraal en niet het middel. De leerlingen praten met elkaar over opvattingen en gewoonten en worden zich bewust van de invloed die anderen kunnen hebben op hun gedrag.

  • Vergroten van (objectieve) kennis
  • Vormen van een eigen mening
  • Maken van eigen keuzes, bepalen van eigen gedrag
  • Vergroten van eigenwaarde, durven uitkomen voor eigen mening
  • Weerstand kunnen bieden aan groepsdruk en peerpressure.

Kies uw programma

Smokefree Challenge

Klassikale niet-rokenwedstrijd voor leerjaren 1 en 2 (gratis)

Lesboek Alcohol

Voor leerjaren 1 en 2 met gratis docentenhandleiding

Lesboek Roken

Voor leerjaren 1 en 2 met gratis docentenhandleiding

TRIP

Spel voor leerlingen van alle leeftijden, inclusief handleiding met informatie over effecten, werking en risico’s van veelgebruikte middelen en website www.bekijkhetnuchter.nl

Problematisch gamen en social media gebruik
Anders dan voor roken, alcohol of drugs geldt voor gamen en sociale media dat dit gedrag niet van nature ongezond is. In de meeste gevallen is gamen of het gebruik van sociale media een normale vrijetijdsbesteding zonder nadelige gevolgen. Het voorlichten van leerlingen over de risico’s van gamen en sociale media is daarom niet de eerste stap bij de preventie van problematisch gedrag. In eerste instantie is het belangrijk dat de andere pijlers van de gezonde school zijn ingevuld: het opstellen van gedragsregels (beleid), het inrichten van een goede zorgstructuur en het betrekken van ouders.

 

Heeft u een vraag? Of niet gevonden wat u zocht?

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op:

Uw gegevens