Over Happyles

Happyles is een klassikaal aanbod ter bevordering van welbevinden en geluk en ter preventie van depressieklachten bij jongeren tussen de 13 en 25 jaar in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Doel

Het doel is om vanuit een positieve insteek de mentale weerbaarheid van jongeren te bevorderen en het ontstaan van een depressieve stoornis te voorkomen. Jongeren worden zich door de lessen bewust van hoe zij zich voelen en krijgen tips en oefeningen die hen kunnen helpen zich beter te voelen.

 Happyles is gebaseerd op ideeën vanuit de positieve psychologie en gaat uit van de eigen kracht van de mens en richt zich op het versterken van beschermende factoren in de jongere en in de omgeving. In Happyles komt onder andere aan de orde:

  • het bespreekbaar maken van onderwerpen als gelukkig en ongelukkig voelen;
  • nadenken over de invloed van denken en doen op het gevoel;
  • nadenken over contact maken en wat het met je kan doen;
  • toekomstplannen en -dromen;
  • het omgaan met en oplossen van ervaren problemen.

Achtergrond

Een tijdje niet lekker in je vel zitten, dat komt veel voor bij jongeren. Veel jongeren denken dat zij de enige zijn die niet lekker in hun vel zitten. Dat kan komen doordat ze er niet graag over praten dat zich ongelukkig voelen. Ze zetten een 'masker' op, waardoor het lijkt alsof het goed met ze gaat. Ook trekken jongeren die niet lekker in hun vel zitten zich vaak terug, waardoor het niet opvalt dat ze zich (erg) somber voelen. Hierdoor lijkt het misschien alsof dit soort somberheidsklachten weinig voorkomen. Maar dat is niet zo. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 1 op de 7 jongeren last heeft van depressieve klachten (nergens zin in hebben, chagrijnig zijn, zich eenzaam voelen, zich schuldig voelen zonder duidelijke aanleiding, zich slecht kunnen concentreren, ineens veel of weinig eetlust hebben, weinig energie hebben en/of, ineens veel of weinig slapen).

Onderdelen

Vier lessen

Happyles bestaat uit vier lessen. De eerste en laatste les zijn klassikaal. De tweede en derde les zijn online lessen (e-learning) die de jongeren in de klas volgen. De vier klassikale lessen worden bij voorkeur tijdens de mentoruren (vo) of studieloopbaanbegeleidingsuren (mbo) aangeboden. De trainers gebruiken verschillende actieve werkvormen en in de e-lessen zitten verschillende opdrachten, tips en filmpjes. Elke Happyles duurt ongeveer 45 minuten.

Happylestest

Tijdens de eerste en laatste klassikale les vullen de jongeren een online Happylestest in. De vragen gaan over hoe de jongere zich de afgelopen weken heeft gevoeld of gedragen. De vragen zijn gericht op gevoelens van welbevinden en depressie, en daarnaast zijn er vragen over de thuissituatie, schooluitval en middelengebruik. Op basis van de antwoorden krijgt de jongere automatisch een gelukscore en een kort advies. Met de Happylestest wordt het mentale welbevinden dus inzichtelijk gemaakt voor de trainer én voor de jongere zelf.

Adviesgesprek met elke leerling

Na de lessenserie voert de trainer een individueel adviesgesprek met elke leerling. De trainer maakt hierbij gebruik van de resultaten van de ingevulde Happylestesten. De adviesgesprekken duren doorgaans zo’n vijf à tien minuten per leerling. De trainer vraagt hoe de leerling Happyles heeft ervaren en bespreekt de uitkomsten van de Happylestest. Wanneer blijkt dat het minder goed gaat met een jongere, bijvoorbeeld door somberheidsklachten, kunnen de jongere en de trainer bespreken of vervolgstappen wenselijk zijn. Dit gaat zo veel mogelijk in afstemming met de mentor en het ondersteuningsteam van de school. Desgewenst kan de trainer doorverwijzen naar ondersteuning binnen of buiten school.

Meer informatie voor:

Uitvoering door trainers

Happyles wordt uitgevoerd door speciaal daartoe opgeleide trainers. Deze professionals zijn doorgaans werkzaam bij bijvoorbeeld (preventieafdeling van) GGZ, GGD, JGZ of CJG. Dit noemen we de uitvoeringsorganisatie. Ook trainers met een andere achtergrond die vaker trainingen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling geven op scholen kunnen Happyles uitvoeren. De trainers geven Happyles op scholen in een gemeente of regio waar zij werkzaam zijn. Zij zijn bekend met lokaal hulpverleningsaanbod.

De mentor geeft de lessen dus niet zelf, maar blijft wel in de klas aanwezig. De school/mentor en de trainer plannen samen de Happyles-lessen in. Na de vierde Happyles plant de trainer (in overleg met de mentor) de adviesgesprekken in.