Happyles: Informatie voor trainers

  • Medewerkers uit uw organisatie gaan zich extra bekwamen in de bevordering van welbevinden van leerlingen en depressiepreventie. Hierin leggen zij direct contact met de leerlingen.
  • Happyles biedt de mogelijkheid om samen te werken met scholen en gemeentes. Dit bevordert de samenwerking rond schoolgaande jeugd en hierdoor weten ketenpartners elkaar beter te vinden.
  • U kunt nu profiteren van lagere kosten, omdat het Trimbos-instituut in het schooljaar 2021-2022 start met een groot effectiviteitsonderzoek in de onderbouw van het vmbo.

Lees meer over het onderzoek

Hulpverleners die Happyles geven op scholen zijn doorgaans professionals die werken bij bijvoorbeeld (preventieafdelingen van) GGZ, GGD, JGZ of CJG. Dit noemen we de uitvoeringsorganisatie. Ook trainers met een andere achtergrond die vaker trainingen op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling geven op scholen kunnen Happyles uitvoeren. Als trainer geeft u Happyles op scholen in de gemeente of regio waar u werkzaam bent. U bent bekend met het lokale hulpverleningsaanbod, zodat u jongeren kunt doorverwijzen waar nodig.

Na het volgen van een training over Happyles kunt u – als GGZ-preventiewerker, medewerker van een GGD/JGZ/CJG, eerstelijnspsycholoog of andere professional met GGZ-achtergrond – Happyles geven. Dat betekent dat u de vier lessen geeft en de adviesgesprekken met leerlingen voert. Dit doet u in samenwerking met docenten/mentoren en zorgcoördinatoren van scholen.

Het Trimbos-instituut verzorgt de eendaagse trainerscursus. Deze cursus wordt gegeven op het Trimbos-instituut in Utrecht of in de regio bij voldoende aanmeldingen. Eventueel is de training in twee dagdelen, als de cursus online wordt gegeven.

Neem dan contact met ons op. U gaat samen met het Trimbos-instituut in gesprek over mogelijkheden in uw gemeente. We verkennen samen met u welke scholen in uw gemeente geïnteresseerd zijn in Happyles, en kunnen desgewenst samen het gesprek aangaan met deze scholen. Ook trekken we desgewenst samen op bij het verkennen van financieringsmogelijkheden (bijv. gemeenten).

De kosten bestaan uit licentiekosten, de inzet (uren) van de trainers en trainingskosten. De kosten hangen onder andere af van het aantal deelnemende klassen en de tarieven van uw uitvoeringsorganisatie. Wat de precieze kosten zijn, hangt af van de lokale situatie. Wij lichten dat graag in een gesprek toe.

Profiteer nu van het lagere instaptarief voor het schooljaar 2021-2022. Dat kan wanneer vmbo-klassen waar u Happyles gaat geven, deelnemen aan een onderzoek naar Happyles. Het Trimbos-instituut onderzoekt de effecten van Happyles in het eerste en tweede leerjaar van het vmbo (mavo).

Lees meer over het onderzoek