Happyles: informatie voor trainers

14 12 2023
Trainingen
09:30 - 15:30 • Online (Microsoft Teams)

Happyles-training | 14 december 2023

Werkt u in de jeugdhulpverlening bij een zorg-, welzijns- of behandelorganisatie (denk aan: preventie jeugd ggz, schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige, jongerenwerker, jeugdhulp)? En wilt u werken aan de bevordering van welbevinden en g...

Lees meer >