Happyles: Onderzoek naar effectiviteit

In schooljaar 2023-2024 voeren we een onderzoek uit in vmbo-klassen naar Happyles. Wij zijn op zoek naar scholen, uitvoeringsorganisaties (o.a. GGZ/GGD/JGZ/SMW/CJG) en gemeenten die ons hierbij willen helpen.

Wil u meedoen met het onderzoek of heeft u vragen?

Aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren is belangrijker dan ooit. Het is voor nu én op de lange termijn essentieel om jongeren mentaal veerkrachtig te maken. Eerdere pilotstudies naar Happyles laten veelbelovende resultaten zien. Door het Loket Gezond Leven is de interventie erkend als ‘goed onderbouwd’. Met dit onderzoek toetsen we de effectiviteit van het lesprogramma. Dit draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van het lesprogramma. Ook kijken we hoe Happyles in de praktijk wordt uitgevoerd. Zo kunnen we het lesprogramma verbeteren.

Deelnemen als school

Per school zoeken wij minimaal vier eerste- of tweedejaars vmbo/mavo-klassen (of vmbo-mavo-havo combinatieklassen): twee interventiegroepen en twee controlegroepen. De leerlingen uit de interventiegroep volgen aan het begin van het schooljaar de Happyles-lessen en vullen op een aantal momenten vragenlijsten in. De leerlingen uit de controlegroep vullen op hetzelfde moment alleen de vragenlijsten in. Na het onderzoek volgt in hetzelfde schooljaar ook de controlegroep Happyles.

Veelgestelde vragen

Deelnemen als uitvoeringsorganisatie

Heb je interesse in het geven van Happyles? Ga dan naar de informatie voor trainers.

Ben je een Happyles trainer? En weet je scholen die mee willen doen met het onderzoek? Dan horen wij dit graag! Je kunt met ons contact opnemen via [email protected]. Wij nemen daarna contact op met de school om uitleg te geven over het onderzoek en verdere afspraken te maken. Om tijdige afspraken met de school te maken, horen we graag uiterlijk eind mei of een school mee wil doen met het onderzoek.

Naast het onderzoek naar de effectiviteit van het lesprogramma, onderzoeken we ook hoe Happyles in de praktijk wordt uitgevoerd. Zo kunnen we het lesprogramma verbeteren. We zullen hiervoor een aantal trainers en schoolprofessionals vragen om meer te vertellen over hun ervaring met het lesprogramma.