Happyles: onderzoek naar effectiviteit en implementatie

In de schooljaren 2021-2022 en 2023-2024 voeren wij een onderzoek uit naar de effectiviteit en implementatie van Happyles.

Aandacht voor de mentale gezondheid van jongeren is belangrijker dan ooit. Het is voor nu én op de lange termijn essentieel om jongeren mentaal veerkrachtig te maken.

Eerdere pilotstudies naar Happyles laten veelbelovende resultaten zien. Door het Loket Gezond Leven is de interventie erkend als ‘goed onderbouwd’. Met dit onderzoek toetsen we de effectiviteit van het lesprogramma.

Dit draagt bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van het lesprogramma. Ook kijken we hoe Happyles in de praktijk wordt uitgevoerd. Zo kunnen we het lesprogramma verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden in 2025 gepubliceerd.

Onderzoek naar de effectiviteit

In schooljaar 2021-2022 hebben we onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het lesprogramma Happyles in eerste en tweedejaars vmbo-klassen. We maakten hiervoor twee groepen leerlingen: een interventiegroep en een controlegroep.

Leerlingen vulden op drie momenten een vragenlijst in: 1 vragenlijst vóór Happyles en twee vragenlijsten na Happyles. We gaan deze groepen met elkaar vergelijken. Zo kunnen we testen of Happyles depressieve symptomen vermindert en het welzijn van leerlingen verbetert.

Onderzoek naar de implementatie

In schooljaar 2023-2024 voeren we onderzoek uit naar de implementatie van Happyles. We kijken hoe Happyles in de praktijk wordt uitgevoerd. Daarvoor interviewen we mentoren, zorgcoördinatoren en Happyles trainers. We vragen bijvoorbeeld; wat gaat goed? Wat kan beter? Ook doen we observaties in de klas. Met deze informatie kunnen we het lesprogramma verbeteren.

Wilt u meedoen met het onderzoek of heeft u vragen?