Happyles: informatie voor scholen

  • Jongeren krijgen handvatten aangeboden ter bevordering van welbevinden en geluk en ter preventie van depressieklachten. Jongeren die beter in hun vel zitten presteren op school.
  • Door Happyles krijgt u beter zicht op het welbevinden van uw leerlingen.
  • De lessen worden gegeven door speciaal daartoe opgeleide (jeugd)hulpverleners uit uw gemeente of regio. Hierdoor is de verbinding gelegd met de uitvoeringsorganisatie, voor zover die nog niet aanwezig was. Het ondersteuningsteam van school kan daardoor in de toekomst makkelijker schakelen.
  • In uw school kunt u starten met een klein aantal klassen. Bij tevredenheid kan dit mogelijk verder uitgerold worden bij meer klassen en schoolniveaus.

De lessen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor het vmbo en het mbo (jongeren tussen 13 t/m 25 jaar), maar sluit ook goed aan bij havo- en vwo-leerlingen. Happyles wordt bij voorkeur tijdens de mentoruren (vo) of studieloopbaanbegeleidingsuren (mbo) aangeboden.

Nee, dat kan niet. Bij Happyles gaat het om een integrale aanpak waarin school en zorgprofessionals samenwerken. Happyles wordt gegeven door speciaal daartoe opgeleide trainers. Deze zijn werkzaam bij een lokale organisatie in uw gemeente of regio, bijvoorbeeld GGZ, GGD, JGZ of CJG. Dit noemen we de uitvoeringsorganisatie. We vragen mentoren om aanwezig te zijn tijdens de Happyles-lessen.

Neem dan contact met ons op. We bekijken of er in uw regio al een uitvoeringsorganisatie aanwezig is met Happylestrainers. Zo niet, dan zoeken we samen met u een lokale of regionale uitvoeringsorganisatie die de Happyles-lessen kan gaan geven.

De kosten bestaan uit licentiekosten, de inzet (uren) van de trainers en trainingskosten. Dit wordt verrekend met de uitvoeringsorganisatie, eventueel in overleg met de gemeente of een samenwerkingsverband. De kosten hangen onder andere af van het aantal deelnemende klassen en de tarieven van de uitvoeringsorganisatie. Wij lichten dat graag in een gesprek toe.

Profiteer nu van het lagere instaptarief voor het schooljaar 2021-2022. Dat kan wanneer vmbo-klassen in uw school deelnemen aan een onderzoek naar Happyles. Het Trimbos-instituut onderzoekt de effecten van Happyles in het eerste en tweede leerjaar van het vmbo (mavo).

Lees meer over het onderzoek