Happyles: Informatie voor gemeenten

  • Preventie op het gebied van mentale gezondheid van jongeren is een taak van de gemeente. Happyles draagt bij aan het welbevinden van jongeren in het voortgezet onderwijs en mbo. Ook kan Happyles helpen bij depressiepreventie en vroegtijdig signaleren. Depressiepreventie bij jongeren levert op termijn een vermindering op in de zorgkosten.
  • De lessen worden gegeven door speciaal daartoe opgeleide jeugdhulpverleners uit uw gemeente of regio. Dit bevordert de samenwerking tussen scholen en uitvoeringsorganisaties in uw gemeente.
  • In uw gemeente kunt u starten met een klein aantal klassen. Bij tevredenheid kan dit mogelijk verder uitgerold worden bij meer klassen en scholen.
  • U kunt nu profiteren van lagere kosten, omdat het Trimbos-instituut in het schooljaar 2021-2022 start met een groot effectiviteitsonderzoek in de onderbouw van het vmbo.

Lees meer over het onderzoek

Neem dan contact met ons op. We bekijken of er in uw regio al een uitvoeringsorganisatie aanwezig is met Happylestrainers. Zo niet, dan zoeken we samen met u een lokale of regionale uitvoeringsorganisatie die de Happyles-lessen kan gaan verzorgen.

De kosten bestaan uit licentiekosten en de inzet (uren) van de trainers (en eventueel trainingskosten). Hierover kunt u – eventueel samen met ons – in gesprek met de lokale uitvoeringsorganisatie. De kosten hangen onder andere af van het aantal deelnemende klassen en de tarieven van de uitvoeringsorganisatie. Wat de precieze kosten zijn, hangt af van de lokale situatie. Wij lichten dat graag in een gesprek toe.

Profiteer nu van het lagere instaptarief voor het schooljaar 2021-2022. Dat kan wanneer vmbo-klassen in uw gemeente deelnemen aan een onderzoek naar Happyles. Het Trimbos-instituut onderzoekt de effecten van Happyles in het eerste en tweede leerjaar van het vmbo (mavo).

Lees meer over het onderzoek