Samen Fris

Alcohol- tabak- en drugspreventie voor leerlingen en hun ouders (Train de trainer)

Verklein de kans dat leerlingen alcohol, drugs of tabak gaan gebruiken, door het er met ze over te hebben en ouders van opvoedtips te voorzien.

Samen Fris is een lespakket voor leerlingen en hun ouders in leerjaar 2 van het voortgezet onderwijs. De wisselwerking tussen beide groepen is een belangrijk element in de interventie. Bij de leerling component wordt er ingezet op risicoperceptie van tabak, wiet en alcohol en het bestendigen van de sociale norm, terwijl de ouders worden geïnformeerd over de houding ten aanzien van middelengebruik in de klas van het kind en opvoedtips aangereikt krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes.

Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van de docenteninstructie op scholen die de interventie gaan uitvoeren.

 

Deze training is bedoeld voor preventieprofessionals die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs. 

Na het volgen van deze training kunt u de docenteninstructie Samen Fris zelf gaan geven aan mentoren/docenten in de onderbouw van het VO (leerjaar 2).

Duur
4 uur (12.00 – 16.00 uur), inclusief lunch
Prijs
€ 45,00
Trainer
Susanne Weingart, sweingart@trimbos.nl

Samen Fris bestaat uit vier lessen voor leerlingen en een website voor ouders waar zij alle informatie kunnen vinden om het gesprek met hun kind over middelengebruik aan te gaan. Op deze website worden ook de anonieme resultaten geplaatst van het onderzoekje dat in de klas van hun kind wordt gedaan en dat de houding ten aanzien van middelengebruik op klassenniveau in kaart brengt.

Het doel van de interventie is om jongeren in de tweede klas en op verschillende niveaus in het voortgezet onderwijs te stimuleren om het drinken van alcohol uit te stellen tot in ieder geval 18 jaar en te voorkomen dat zij gaan roken en/of blowen. Daarnaast is het doel informatie en opvoedingsondersteuning te geven aan ouders over roken, drinken en drugsgebruik door jongeren. Ook het onderwerp gamen komt bij de oudercomponent aan bod.

De lessen zijn geschikt voor alle schooltypen in leerjaar 2 van het reguliere voortgezet onderwijs. Het lespakket kan door scholen worden ingezet na het volgen van een verplichte docententraining.

Meer trainingen