Frisse Start

Preventieprogramma voor brugklassers (Train de trainer)

Hoe zorg je ervoor dat scholieren de verleidingen van alcohol, roken en tabak weten te weerstaan? Dat begint al in de brugklas.

Speciaal voor de brugklas van het voortgezet onderwijs is Frisse Start ontwikkeld. Dit lesprogramma sluit aan bij de overgang die leerlingen maken van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Uitgangspunten zijn daarbij het stellen van de juiste sociale norm (de meeste leerlingen roken, drinken en blowen niet) en het leren keuzes maken. Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van de docenteninstructie.

 

Deze training is bedoeld voor preventieprofessionals die werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs.

Na het volgen van deze train de trainer kunt u docenten of mentoren gaan trainen die met Frisse Start willen gaan werken in hun brugklas.

Duur
4 uur (12.00 – 16.00 uur)
Prijs
€ 45,00
Trainer
Susanne Weingart, sweingart@trimbos.nl

Frisse Start bestaat uit een werkboek voor leerlingen en een handleiding voor docenten. Het werkboek bevat 4 lessen die elk in een lesuur kunnen worden gegeven. Voor de ouders is een ouderbrief en een ouderavond beschikbaar. Docenten die gebruik willen maken van het lesmateriaal worden getraind door speciaal opgeleide preventiewerkers van de lokale instelling voor verslavingszorg of de GGD.

Tijdens deze train de trainer bijeenkomst worden preventieprofessionals getraind voor de uitvoering van deze docenteninstructie.

Meer trainingen