Belangenverklaringen

Projecten die vallen onder de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling.

Richtlijnen en zorgstandaarden

Richtlijn Aanpassingsstoornis Oncologie
Samenvatting belangenverklaringen (PDF)

Leidraad EPA
Samenvatting belangenverklaringen (PDF)