Opvoeding en uitgaan

Hoewel de rol van ouders afneemt naarmate jongeren opgroeien, hebben zij nog lang invloed - zelfs op jongeren van een jaar of 20. 

Niet alleen wat ouders zeggen over drugs en alcohol nemen jongeren mee in hun afwegingen, ook de houding van ouders ten opzichte van deze middelen is bepalend, net als de afspraken die gemaakt worden tussen ouder en kind. Omdat ouders het niet altijd makkelijk vinden om met pubers te praten over drugs, ontwikkelden we materialen die via verschillende kanalen kunnen worden ingezet.

Voor professionals

  • Ouderavond: GGD Amsterdam en het Trimbos-instituut ontwikkelden een ouderavond over uitgaansopvoeding, nét even anders dan een algemene ouderavond over alcohol en drugs. Er is een train-de-trainer voor deze ouderavond voor GGD-en Instellingen voor verslavingszorg.
  • Stappen met ouders: handreiking voor het organiseren van een informatieve ouderavond op een uitgaanslocatie over verschillende aan uitgaan gerelateerde onderwerpen. 
  • Infosheet Opvoeding & Uitgaan