Sigaar

Er zijn verschillen in gezondheidsrisico’s tussen het roken van sigaren of sigaretten. Een sigaar bestaat uit tabak opgerold in een huls van tabaksblad (in plaats van papier, zoals bij sigaretten). Sommige kleine sigaren lijken op sigaretten, maar er zijn verschillen.

Vragen?

Heb je vragen over roken, stoppen met roken of zoek je hulp? Bel de gratis Stoplijn (0800-1995) of ga naar ikstopnu.nl. Kijk voor algemene vragen over roken op Rokeninfo.nl

Ben je (zorg)professional en heb je een vakinhoudelijke vraag naar aanleiding van deze pagina? Neem dan contact op met Esther Croes.

featured_image
Esther Croes
Arts-epidemioloog Tabak

Sigaren bevatten bijvoorbeeld sterk gefermenteerde tabak, in tegenstelling tot sigaretten. Het proces van fermentatie leidt tot een sterkere, karakteristieke smaak, maar ook tot de vorming van meer stikstofoxiden, ammonia en (kankerverwekkende) nitrosaminen.1 In 2016 rookte 4% van de Nederlanders wel eens sigaren; meer mannen dan vrouwen.2

Hoe verslavend zijn sigaren?

Sigarenrook wordt minder vaak tot in de longen geïnhaleerd. Dit heeft te maken met de hogere pH-waarde van sigarenrook: de rook is minder zuur en daardoor sterker irriterend in de longen.1 Door de hoge pH-waarde wordt echter ook meer nicotine via het mondslijmvlies opgenomen.3 Ook zonder inhaleren krijgen sigarenrokers dus nicotine binnen, maar dan via de mond. Het risico op verslaving is bij het roken van sigaren even hoog als bij het roken van sigaretten.1,3

Zijn sigaren en sigaretten even ongezond?

Er zijn verschillen in gezondheidsrisico’s tussen het roken van sigaren of sigaretten.

  • Sigarenrokers roken over het algemeen minder frequent dan sigarettenrokers. Aan de andere kant bevatten sigaren per stuk meer tabak dan sigaretten. Sigaren produceren meer rook en het roken ervan duurt dan ook veel langer.3
  • De rook van sigaren is minimaal even schadelijk als de rook van sigaretten. Net als sigarettenrook, bevat sigarenrook de giftige en kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij de verbranding van tabak.1,3
  • De concentratie koolmonoxide is in sigarenrook hoger. Dit komt doordat sigaren een omhulsel van tabaksblad hebben, dat minder poreus is dan papier en daardoor minder zuurstof bij de verbranding toelaat.
  • Het roken van sigaren is gerelateerd aan vergelijkbare ziekten als het roken van sigaretten.4–6 Mensen die sigaren roken hebben een verhoogde kans op kanker in de mond- en keelholte, slokdarm, alvleesklier, en longen. Ook sigarengebruikers die de sigarenrook minder diep inhalen hebben een sterk verhoogd risico op kanker in de mond- en keelholte.4

Bronnen

1. Baker F, Ainsworth SR, Dye JT, Crammer C, Thun MJ, Hoffmann D, e.a. Health risks associated with cigar smoking. J Am Med Assoc [Internet]. 9 augustus 2000 [geciteerd 29 januari 2021];284(6):735–40.

2. Springvloet L, Van Laar M. Roken onder volwassenen: Kerncijfers 2016. Trimbos-instituut. 2017;AF1582:1–12.

3. National Cancer Institute. Cigars: Health Effects and Trends | Division of Cancer Control and Population Sciences (DCCPS) [Internet]. Betsheda, MD; 1998 [geciteerd 29 januari 2021].

4. Chang CM, Corey CG, Rostron BL, Apelberg BJ. Systematic review of cigar smoking and all cause and smoking related mortality [Internet]. Vol. 15, BMC Public Health. BioMed Central; 2015 [geciteerd 29 januari 2021].

5. Christensen CH, Rostron B, Cosgrove C, Altekruse SF, Hartman AM, Gibson JT, e.a. Association of cigarette, cigar, and pipe use with mortality risk in the US population. JAMA Intern Med [Internet]. 1 april 2018 [geciteerd 29 januari 2021];178(4):469–76.

6. Malhotra J, Borron C, Freedman ND, Abnet CC, Van Den Brandt PA, White E, e.a. Association between cigar or pipe smoking and cancer risk in men: A pooled analysis of five cohort studies. Cancer Prev Res [Internet]. 1 december 2017 [geciteerd 29 januari 2021];10(12):704–9.