Sigaar en cigarillo

Sigaren en cigarillo’s bestaan uit opgerolde tabak in een huls van tabaksblad (in plaats van papier, zoals bij sigaretten). Cigarillo’s zijn dunne sigaartjes en lijken in formaat een beetje op sigaretten.

Vragen?

Heb je vragen over roken, stoppen met roken of zoek je hulp? Bel de gratis Stoplijn (0800-1995) of ga naar ikstopnu.nl.

Heb je een vakinhoudelijke vraag?

Ben je (zorg)professional en heb je een vraag naar aanleiding van deze pagina? Neem dan contact op met Esther Croes.

featured_image
Esther Croes
Arts-epidemioloog Tabak

Sigaren en cigarillo’s bevatten sterk gefermenteerde tabak, in tegenstelling tot sigaretten. Het proces van fermentatie leidt tot een sterkere, karakteristieke smaak, maar ook tot de vorming van meer stikstofoxiden, ammonia en (kankerverwekkende) nitrosaminen.1Baker, F., et al. (2000). Health risks associated with cigar smoking. JAMA, 284(6), 735–740.

Gebruik sigaar en cigarillo onder volwassenen

Van de Nederlandse volwassenen die roken, rookte in 2022 12,3% wel eens sigaren en 5,4% wel eens cigarillo's.2CBS i.s.m. Trimbos-instituut en RIVM. (2020) Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor. Er zijn geen data over het roken van sigaren of cigarillo’s onder jongeren.

Hoe verslavend is een sigaar?

Sigarenrook wordt minder vaak tot in de longen geïnhaleerd. Dit heeft te maken met de hogere pH-waarde van sigarenrook: de rook is minder zuur en daardoor sterker irriterend in de longen.1Baker, F., et al. (2000). Health risks associated with cigar smoking. JAMA, 284(6), 735–740. Door de hoge pH-waarde wordt echter ook meer nicotine via het mondslijmvlies opgenomen.3National Cancer Institute. (1998). Cigars: Health Effects and Trends. Division of Cancer Control and Population Sciences (DCCPS). Bethesda, MD. Ook zonder inhaleren krijgen sigarenrokers nicotine binnen, maar dan via de mond. Het risico op verslaving is bij het roken van sigaren even hoog als bij het roken van sigaretten.1Baker, F., et al. (2000). Health risks associated with cigar smoking. JAMA, 284(6), 735–740., 3National Cancer Institute. (1998). Cigars: Health Effects and Trends. Division of Cancer Control and Population Sciences (DCCPS). Bethesda, MD.

Zijn sigaren en sigaretten even ongezond?

Ja, sigaren en sigaretten zijn even ongezond. Er zijn wel verschillen in gezondheidsrisico’s tussen het roken van sigaren of sigaretten.

  • Sigarenrokers roken over het algemeen minder frequent dan sigarettenrokers. Aan de andere kant bevatten sigaren per stuk meer tabak dan sigaretten. Sigaren produceren meer rook en het roken ervan duurt dan ook langer.3
  • De rook van sigaren is even schadelijk als de rook van sigaretten. Net als sigarettenrook bevat sigarenrook de giftige en kankerverwekkende stoffen die vrijkomen bij de verbranding van tabak.1, 3
  • De concentratie koolmonoxide is hoger in sigarenrook. Dit komt doordat sigaren een omhulsel van tabaksblad hebben dat minder poreus is dan papier en daardoor minder zuurstof bij de verbranding toelaat.
  • Het roken van sigaren is gerelateerd aan vergelijkbare ziekten als bij het roken van sigaretten.4, 5, 6 Mensen die sigaren roken hebben een verhoogde kans op kanker in de mond- en keelholte, slokdarm, alvleesklier en longen. Ook sigarengebruikers die de sigarenrook minder diep inhalen hebben een sterk verhoogd risico op kanker in de mond- en keelholte.4