Nieuws |

NIX18: Help je mee? Toon je ID!

NIX18: Help je mee? Toon je ID!

Van donderdag 17 mei tot 1 juni organiseert het Trimbos-instituut, in samenwerking met andere partijen, voor het derde jaar een NIXzonderID actie in het kader van de NIX18 campagne. Bij deze actie worden jongeren opgeroepen om uit zichzelf hun ID te tonen bij aankoop van alcohol en tabak. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS en wethouder Victor Everhardt van Volksgezondheid en Jeugdzorg (Utrecht) gaven vandaag het startschot voor de actie in Utrecht.

Voor verkopers in supermarkten, slijterijen, (sport)kantines, horeca, tankstations en tabakszaken is het moeilijk om de leeftijd van jonge kopers van alcohol en tabak in te schatten. Jonge kopers van drank of sigaretten hebben nog niet altijd hun ID bij de hand. Tijdens de NIXzonderID actie brengen we het belang van een goede leeftijdscheck bij verkopers onder de aandacht en vragen we jongeren daarbij te helpen onder de slogan Help je mee? Toon je ID! De naleving van de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcohol en tabak blijkt over de hele linie aan het verbeteren, maar er zijn nog grote verschillen tussen de branches. Supermarkten en speciaalzaken doen het bijvoorbeeld beter dan horeca en sportkantines. De NIXzonderID actie besteedt daarom dit jaar speciaal aandacht aan de naleving in de horeca en de sportkantines. Uiteraard richt de actie zich ook op het behoud en verbeteren van een goede naleving in sectoren waar de naleving al beter gaat.

Trimbos: Toolkit met materialen

Het Trimbos- instituut is partner van de NIX18 campagne en verzorgt de lokale uitrol van de campagne. Voor de NIXzonderID actie biedt het Trimbos-instituut een toolkit met materialen en ideeën waarmee lokaal acties geïnitieerd worden. Tijdens de actieperiode worden door het hele land lokale initiatieven georganiseerd. Gemeenten, preventieprofessionals, toezichthouders DHW en NVWA, supermarktketens, horeca, jongerenwerk, sportverenigingen en landelijke stakeholders doen mee. Elk jaar doen meer gemeenten en organisaties mee. Landelijk wordt via sociale media en pers ingezet op de actie met #NIXzonderID.

NIX 18

De NIX18 campagne is een initiatief van het ministerie van VWS met als doel de sociale norm ‘niet roken en niet drinken onder de 18 te versterken’. De campagne wordt uitgevoerd met een groot aantal landelijke en lokale stakeholders. Omdat we alleen samen de norm kunnen veranderen.

Sinds 1 januari 2014 is het verboden om alcohol en tabak  te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Voor verkopers is het inschatten van de juiste leeftijd niet zo makkelijk. Daarom wordt er als je alcohol of tabak wilt kopen, naar je ID gevraagd.

Meer over dit thema