Welbevinden op School

Het programma Welbevinden op School biedt Gezonde School adviseurs en scholen binnen het primair en voortgezet onderwijs handvatten om op een positieve manier bij te dragen aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen.

Meer informatie

Maartje van den Essenburg

Stuur een bericht aan contactpersoon Maartje van den Essenburg of bel +31 (0)30 - 2959(301)

Wat is Welbevinden op School?

Samen met Pharos hebben wij in 2016 het ondersteuningsprogramma Welbevinden op School opgezet. Het programma biedt handvatten en hulpmiddelen voor gezonde school adviseurs en scholen uit het primair en voortgezet onderwijs om integraal het mentaal welbevinden te bevorderen.

Welbevinden op School is kennispartner van Gezonde School. Gezonde School is een praktische werkwijze die scholen ondersteunt om structureel bij te dragen aan een goede gezondheid van leerlingen en medewerkers van de school. Scholen die werken met de aanpak kiezen één of meerdere gezondheidsthema’s om mee aan de slag te gaan. Vervolgens kunnen zij een vignet krijgen op één of meerdere thema’s.

Lees meer over Gezonde School

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

"Als een kind zich niet goed voelt heeft het ook geen nut om het onderwijs te geven, want het komt niet binnen. Dus je moet aan de onderkant zorgen dat het voor dat kind goed gaat, dan is de basis gelegd voor onderwijs", pleit Else Marijke Boekbinder (Intern Begeleider ‘De Parkschool’, Delft)

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Leerlingen die lekker in hun vel zitten leren beter

Het bevorderen van het welbevinden van leerlingen wordt steeds belangrijker op Nederlandse scholen. Net als het bieden van de juiste zorg aan leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. Dat komt niet in de laatste plaats door de invoering van het passend onderwijs en de transitie van de Jeugdzorg. Die ontwikkelingen vragen om extra aandacht voor mentaal welbevinden.

Scholen kunnen een belangrijke bijdrage leveren als het gaat om welbevinden. Een eerste stap is om een pedagogisch klimaat te creëren waarin leerlingen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Leerlingen die lekker in hun vel zitten zijn beter in staat om te leren en functioneren. Op school en daarbuiten. Maar niet voor alle leerlingen is het vanzelfsprekend dat zij zich goed en veilig voelen. Door deze leerlingen tijdig te signaleren, kunnen zij de hulp en aandacht krijgen die zij nodig hebben.

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Deze YouTube video wordt niet getoond omdat u bepaalde cookies niet accepteert op deze site.
U kunt de video op YouTube.com bekijken.

Wij staan achter een preventief jeugdbeleid

Het programma Welbevinden op School sluit aan op het preventief jeugdbeleid van gemeenten. Dit beleid heeft ook invloed op de taken en verantwoordelijkheden van de school en vraagt om een andere aanpak en nieuwe samenwerkingsverbanden. Op dit moment verkennen wij in 26 gemeenten hoe we met het thema welbevinden tot een zo duurzaam mogelijke aanpak kunnen komen. 6 van deze gemeenten doen mee vanuit hun deelname aan de pilot van het IJslandse preventiemodel, een community-based aanpak dat het middelengebruik onder Nederlandse jongeren moet terugdringen. De bredere scope van de IJslandse aanpak is het bevorderen van het welbevinden van jongeren. Scholen die zich specifiek willen richten op het aanpakken van middelengebruik onder hun leerlingen kunnen gebruik maken van ons preventieprogramma Helder op School.

"Het raakt mij dat het voor veel jongeren best een struggle is op school. Ik voel het als een taak van mijzelf en anderen om aan de basis van een kind te werken. En te voorkomen dat problemen met mentale gezondheid niet op steeds jongere leeftijd ontstaan. Ik geloof erin dat we dat nu nog voor kunnen zijn", aldus collega Jeroen Lammers (Programmamanager Jeugd) in een openhartig interview, gepubliceerd in de NCJ-uitgave 'De Omwenteling'

Ga als Gezonde School Adviseur aan de slag

Gezonde School Adviseurs (GSA’S) spelen een belangrijke rol bij het verankeren van het thema Welbevinden op School. Deze factsheet en handreiking helpen u hierbij. 

Duurzaam beleggen van Welbevinden

In de factsheet 'Duurzaam beleggen van Welbevinden in de gemeente en op scholen' komt aan bod wat we geleerd hebben van de Welbevinden op School pilots. Aan de hand van de bepalende factoren voor het duurzaam beleggen van welbevinden in gemeente en scholen lezen GSA's wat zij kunnen doen om welbevinden duurzaam te beleggen. Download de factsheet

Gesprekken met scholen

GSA's en de projectmedewerkers vanuit het Trimbos-instituut en Pharos kunnen de handreiking 'Gesprekken op scholen' gebruiken bij het vormgeven van de gesprekken met de scholen. Het geeft handvatten voor thema’s die besproken kunnen worden en mogelijke vervolgstappen. Download de handreiking

 

Ga als gemeente aan de slag

Bevordering mentale gezondheid jeugd

Het bevorderen van mentale gezondheid van de jeugd is één van de ambities in de Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024. Deze handreiking geeft gemeenten handvatten om invulling te geven aan deze ambitie op lokaal niveau. Het onderwijs en de kinderopvang zijn belangrijke partners om deze plannen te realiseren. Hoe kunt u als gemeente samen met deze partners werken aan een samenhangend beleid dat de mentale gezondheid van alle jeugd (leeftijd 0-18 jaar) ten goede komt? In de handreiking 'Bevordering mentale gezondheid jeugd' vindt u zaken waarmee u direct aan de slag kunt. Lees meer 

Download de handreiking

Loket Gezond Leven

Meer weten over integraal en preventief werken aan gezondheid en welzijn in uw gemeente? Ga naar het loket

 

 

Activiteiten

Online intervisies voor professionals die werken aan Welbevinden op School

Wanneer: donderdag 25 november 2021

Voor wie: onderwijsprofessionals, Gezonde School Adviseurs

Intervisie is een leervorm waarin je je professionaliseert door met collega professionals op een methodische manier te reflecteren op vraagstukken in je werk. Je luistert naar elkaar en denkt met elkaar mee, adviseert elkaar en leert van elkaar. Tijdens deze online intervisiebijeenkomst gaan we uiteen in groepen en staat een vraagstuk van jou of één van je collega’s centraal.

Meer informatie en aanmelden

Finland gidsland: welbevinden op school

Wanneer: dinsdag 23 november 2021

Voor wie: iedereen met interesse in werken aan Welbevinden op School

Finland is een van de gidslanden als het gaat om de bevordering van mentaal welbevinden op school. Het is daar een vast onderdeel van het onderwijsprogramma en van de lerarenopleiding. Het Nederlands Jeugdinstituut, het Trimbos-instituut en Pharos nodigen u uit voor een webinar waarin de Finse aanpak centraal staat.

Meer informatie en aanmelden

Ondersteuningsgelden uit het Nationaal Programma Onderwijs benutten

Inzetten op de verbetering van het welbevinden van leerlingen is mogelijk met de ondersteuningsgelden uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De samenwerkende kennisinstituten Pharos, het NJi, het NIP (corona expertgroep schoolpsychologen), het NCJ en het Trimbos-instituut willen scholen zo breed mogelijke ondersteuning te bieden. De gezamenlijke kennis is gebundeld in een aantal handreikingen die scholen ondersteunen bij de schoolscan, het maken van keuzes uit de menukaart en bij het inzetten op het welbevinden van leerlingen, tijdens en na corona.

Schoolanalyse

De uitgangspunten bij het vormgeven van een schoolanalyse/schoolscan.

Ga aan de slag

Menukaart welbevinden interventies

Welke interventies gericht op het bevorderen van welbevinden en hoe maakt u de juiste keuze? De menukaart helpt u op weg. 

Bekijk de menukaart

Praktijkkaart welbevinden: van analyse naar interventie

Deze praktijkkaart geeft een helder overzicht van de stappen op het gebied van welbevinden op korte termijn en geeft inzicht in waar passende interventies gevonden kunnen worden.  

Ga aan de slag met de praktijkkaart

Veelgestelde vragen

Antwoord op veelgestelde vragen over interventies en het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). 

Bekijk de vragen en antwoorden

"‘Tijd voor schoollessen over omgaan met emoties’ kopte de blog waarin collega Jeroen Lammers en ik opriepen tot meer aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden op school. Nu, exact een jaar later, is dit belangrijker dan ooit", pleit collega Marloes Kleinjan (Programmahoofd Jeugd) in haar blog.