Stigmatisering door hulpverleners in de ggz

Deelonderzoek 4 – Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar stigmatisering in de ggz (inclusief verslavingszorg) onder mensen met een psychische aandoening en hulpverleners. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de vijfde Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA) van het Trimbos-instituut.

Aan de schriftelijke enquête hebben 628 leden van het panel Psychisch Gezien en 471 hulpverleners deelgenomen. Daarnaast is een literatuurstudie gedaan, zijn experts bevraagd, en zijn twee moreel beraad bijeenkomsten georganiseerd. In het rapport komen onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: het vóórkomen van stigmatisering in de ggz, de nadelige gevolgen hiervan, de bespreekbaarheid van stigma, en wat er gedaan kan worden om stigmatisering te voorkomen of verminderen.

De LMA 2019 is de vijfde meting van de Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ (LMA) en bestaat uit verschillende deelonderzoeken.

Deelonderzoek 3 en 4 zijn ook afzonderlijk beschikbaar:

Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ 2019

Deelonderzoek 3: Leefsituatie en ervaringen met zorg van mensen met ernstige psychische aandoeningen

Bekijk ook ons dossier Ambulantisering

Auteur N. van Erp, A. Knispel, H. Michon, A. de Lange, J. Boumans, L. Hulsbosch, H. Kroon
Auteur

, , , , , ,

Pagina's

52

Jaar

SKU af1722-4
Category Rapporten