Educatieaanbod voor het voortgezet onderwijs

Helder op School heeft leeftijdsspecifieke educatieprogramma’s ontwikkeld. Per leeftijdsfase is onderzocht wat werkt en wat niet. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt om de lesprogramma’s zo effectief mogelijk te maken. De programma’s richten zich op kennis, houding en gedrag.

Over onze programma's

⇒ Lessen door eigen docenten

Omdat zij de leerlingen kennen, is het makkelijker om kwetsbare onderwerpen te bespreken. Ook zullen ze eventueel probleemgedrag bij individuele leerlingen eerder herkennen.

⇒ De kracht van herhaling

Doordat de onderwerpen meerdere keren aan de orde worden gesteld,
is het resultaat groter dan van bijvoorbeeld een eenmalig bezoek van een ervaringsdeskundige aan de klas.

⇒ Onderbouwd en getest

Al het educatiemateriaal van Helder op School is wetenschappelijk onderbouwd en samen met de doelgroep tot stand gekomen en getest.

⇒ Speciale docententraining

Bij een aantal lesprogramma’s worden de docenten vooraf getraind door een door het Trimbos-instituut opgeleide preventiewerker.

⇒ Persoonsgerichte benadering

De leerling staat centraal en niet het middel. De leerlingen praten met elkaar over opvattingen en gewoonten en worden zich bewust van de invloed die anderen kunnen hebben op hun gedrag.

  • Vergroten van (objectieve) kennis
  • Vormen van een eigen mening
  • Maken van eigen keuzes, bepalen van eigen gedrag
  • Vergroten van eigenwaarde, durven uitkomen voor eigen mening
  • Weerstand kunnen bieden aan groepsdruk en peerpressure.

Kies uw programma

Frisse start

Programma voor leerlingen van de brugklas, met werkboekjes, docententraining en ouderavond.

Smokefree Challenge

Klassikale niet-rokenwedstrijd voor leerjaren 1 en 2 (gratis)

Samen Fris

Programma voor leerlingen en ouders van leerjaar 2 of 3, met lesmaterialen, website voor ouders en docententraining

In Charge

Lespakket voor leerlingen van 16 jaar en ouder, met docententraining

Heeft u een vraag? Of niet gevonden wat u zocht?

Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op:

Uw gegevens