Implementatie van persoonsgericht werken in de ouderenzorg

In de zorg en ondersteuning voor ouderen is het belangrijk om degene waarvoor je zorgt goed te kennen. Hierdoor weet je precies hoe je iemand kunt ondersteunen, passend bij zijn persoonlijke wensen en voorkeuren. Dit is persoonsgericht werken.

Persoonsgericht werken heeft als uitgangspunt dat iemand zich mens moet kunnen blijven voelen. Ook streeft het ernaar dat iedereen zich erkend, gerespecteerd en vertrouwd kan voelen (Kitwood & Brooker, 2019). Persoonsgericht werken gaat uit van de mogelijkheden van mensen. Wat kan iemand zelf en waar heeft iemand (passende) ondersteuning bij nodig? Heeft iemand zo veel mogelijk de regie over zijn eigen leven?

Waarom is persoonsgerichte zorg belangrijk?

Binnen het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is persoonsgericht werken één van de belangrijkste pijlers voor goede verpleeghuiszorg. Een persoonsgerichte werkwijze kan leiden tot een betere kwaliteit van leven van bewoners. Daarnaast blijkt uit het onderzoek ‘Monitor woonvormen dementie’ van het Trimbos-instituut dat familieleden en medewerkers meer betrokken en tevreden zijn.

Persoonsgericht werken, nog een stapje verder dan persoonsgerichte zorg

Persoonsgericht werken gaat een stapje verder dan persoonsgerichte zorg. Bij persoonsgerichte zorg ligt de nadruk op de relatie tussen een medewerker en bewoner. Maar hoe gaan medewerkers bijvoorbeeld onderling om met elkaar? Krijg je voldoende ruimte om te leren en ontwikkelen? En voel je je veilig binnen de organisatie om fouten te maken?

Persoonsgericht werken begint bij medewerkers die weten wie de bewoners zijn en wat hun behoeften zijn, maar werkt het beste in een omgeving die dit ondersteunt. Dat kan alleen als medewerkers de veiligheid en ruimte krijgen om bij deze behoeften te kunnen aansluiten, weten we uit onderzoek van het Trimbos-instituut.

Het traject persoonsgericht werken

In deze video zie je - aan de hand van een broodje haring - wat de kracht is van persoonsgericht werken.

Bij verschillende verpleeghuizen blijkt persoonsgerichte zorg cruciaal in hoe bewoners de zorg ervaren. Het kan de beleving van de zorg van verpleeghuisbewoners maken en breken, blijkt uit de analyse. Medewerkers hebben een sleutelpositie in persoonsgerichte zorg. Uiteraard moet de basis van de zorg in orde zijn. Maar dat medewerkers oprecht luisteren en aandacht hebben, inspelen op individuele behoeften en aansluiten bij wensen, bepaalt of bewoners het leven in een verpleeg- of verzorgingshuis ook als prettig ervaren.

Patiëntenfederatie, eindrapportage waarderingen verpleeghuiszorg (2018).

Hoe helpen we bij de implementatie van persoonsgericht werken?

Met een traject ‘persoonsgericht werken’ krijgt u als zorgorganisatie ondersteuning om de visie op persoonsgericht werken te vertalen naar de praktijk. Samen zorgen we ervoor dat medewerkers over de juiste kennis en houding beschikken om persoonsgericht te werken. Natuurlijk stemmen we het traject af op de wensen en behoeften van uw organisatie, met de keuze uit onderstaande pijlers:

stappen-persoonsgericht-werken

Uit onderzoek blijkt dat verschillende factoren bijdragen aan MBO zorgverleners in het verpleeghuis om individueel en collectief te kunnen leren. Voorbeelden hiervan zijn: actief en praktijkgericht leren,  een veilige werkomgeving, betrokken worden bij besluitvorming en leren door middel van begeleiding (coaches) op de werkvloer (Muller-Schoof, 2022). In het traject ‘persoonsgericht werken’ houden we rekening met deze verschillende factoren, maar ook een organisatie moet zich actief inzetten om in deze factoren te voorzien. De managers bijeenkomst en trainingen voor sleutelfiguren sluiten hier goed op aan.

Download de brochure

In onze brochure leest u precies hoe het traject Persoonsgericht Werken in elkaar zit.

brochure-persoonsgericht-werken

De training in beeld

Start eerste teamtraining Zonnehuisgroep Noord.

eerste teamtraining

Vanaf de start aandacht voor de borging.

aandacht voor de borging

De kick-off gaat van start met behulp van toneel en muziek bij Hoge Veer.

kick-off

Tijdens de trainingen wordt ook aan onze behoeften gedacht door medewerkers bij Pieter van Foreest.

bloem van de psychosociale behoeften

Deze medewerkers laten hun creativiteit zien in de praktijkopdracht.

praktijkopdracht

De eerste training na de lockdown bij Salem in Ridderkerk.

eerste training na lockdown

Vragen & antwoorden

Over ons & contact

Dit zijn de trainers van persoonsgericht werken: Aukje Post (Menske), Claudia van der Velden (Trimbos-instituut), Elsemieke van Belzen (Trimbos-instituut) en Marleen Prins (Trimbos-instituut). Binnen het team hebben we ervaring en expertise op het gebied van onderzoek, management, psychologie, trainingen en implementeren.

Vragen? Neem contact op met:

persoonsgericht werken ouderen team

Nieuws & blogs