Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie

 • Intro
 • Iets voor u?
 • Inhoud
 • Praktisch

Leer meer over onbegrepen gedrag bij dementie en hoe u mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie kunt ondersteunen.

Wat leert u?

 • Wat is onbegrepen gedrag en wat kan eraan ten grondslag liggen?
 • Signaleren en analyseren van de situatie
 • Richtlijnen voor het omgaan met gedragsveranderingen bij dementie
 • Oefenen met een eigen casus

Samenvatting

Door dementie kan iemands gedrag veranderen. Dit gaat vaak geleidelijk en is voor de omgeving soms lastig te begrijpen. Iemand wordt bijvoorbeeld achterdochtig, angstig, agressief of juist lusteloos. Ook kan er sprake zijn van nachtelijke onrust of ontkenning van de situatie. Dit heeft uiteraard veel invloed op de kwaliteit van leven van degene met dementie en diens mantelzorgers. Door hen op tijd goede informatie en ondersteuning te geven kan voorkomen worden dat de problemen hoog oplopen. In deze training leert u als zorgprofessional hoe u de situatie kunt analyseren en hoe u daardoor de persoon met dementie en diens mantelzorger kunt begeleiden bij dit proces.

Training op maat

Deze training kan in verschillende vormen gegeven worden, aangepast aan uw wensen, op uw locatie of bij het Trimbos-instituut. Neem contact op met Marleen Prins om de mogelijkheden te bespreken (mprins@trimbos.nl of 030 2959 279).

Behoort u tot de doelgroep?

U werkt als zorgprofessional in de thuissituatie bij mensen met dementie en hun naasten en wilt uw kennis van gedragsverandering door dementie verdiepen zodat u hen beter kunt ondersteunen.

 • Casemanagers dementie
 • Dementieverpleegkundigen
 • (Zorg-)trajectbegeleiders of vergelijkbare functies
 • Wijkverpleegkundigen
 • Thuiszorgmedewerkers

Bent u geïnteresseerd in deze training, maar staat uw functie er niet bij? Neem contact met ons op.

Leer van de experts

De inhoud van deze training is gebaseerd op kennis uit wetenschappelijk onderzoek. Er worden modellen uit het gedachtegoed van de persoonsgerichte zorg gebruikt om gedrag te verklaren. En ook de theorie van de cognitieve gedragstherapie ligt ten grondslag aan deze training. Het Trimbos-instituut is gespecialiseerd in het begeleiden van organisaties bij persoonsgericht werken.

Resultaat

 • Kennis van onbegrepen gedrag bij dementie en de mogelijke oorzaken
 • Kennis van de richtlijnen voor het omgaan met probleemgedrag bij dementie
 • Kennis van het belang van het multidisciplinaire samenwerking in deze situatie

Programma

In deze training gaan we in op de achtergronden van onbegrepen gedrag bij mensen met dementie en de mogelijke oorzaken hiervan. U leert hoe u dit gedrag kunt herkennen en de situatie kunt analyseren en hoe u de persoon met dementie en diens mantelzorger kunt ondersteunen. Ook besteden we aandacht aan eigen casuïstiek en praten we over het belang van multidisciplinaire samenwerking bij probleemgedrag en hoe dit in uw eigen organisatie geregeld is.

Training op maat

We bieden u graag een training op maat, afgestemd op uw specifieke wensen. De training kan in diverse varianten aangeboden worden, van een tweedaagse training voor casemanagers tot een training van een dagdeel voor een bredere doelgroep. De training kan zowel incompany op uw locatie gegeven worden als bij het Trimbos-instituut. Meer weten? Neem contact op met Marleen Prins (030 2959 279).

Mogelijke onderwerpen

 • Kennis van onbegrepen gedrag (theoretische modellen)
 • Wat kan onbegrepen gedrag veroorzaken?
 • Richtlijnen voor het omgaan met veranderend gedrag bij dementie
 • Oefenen met het analyseren van de situatie bij een eigen casus
 • Belang van tijdige signalering en aanpak
 • Belang van multidisciplinaire samenwerking

Werkvormen

 • Kennisoverdracht
 • (Eigen) oefensituaties
 • Video
 • Discussie
 • Stellingen
 • Intervisie

Trainer(s)

Marleen Prins doet onderzoek naar de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Zij is daardoor veel bij mensen met dementie thuis geweest en kent hun ervaringen uit de praktijk. Daarnaast heeft zij door haar contacten met zorgprofessionals ook een goed beeld van waar zij op hun beurt tegenaan lopen. In deze training vertaalt zij kennis uit de wetenschap naar de praktijk.

Meer informatie

Organisator

Trimbos-instituut

Studielast

De studielast is afhankelijk van de trainingsvorm die gekozen wordt (zie ‘Training op maat’ onder ‘Inhoud’).

Digitale leeromgeving

Niet van toepassing

Trainingsmateriaal

U ontvangt het trainingsmateriaal op de dag van de training of vooraf via e-mail.

Prijs

€ 0,00 excl. btw

We bieden u graag een training op maat, afgestemd op uw specifieke wensen. Meer weten? Neem contact op met Marleen Prins (mprins@trimbos.nl of 030 2959 279).

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen en congressen van de Trimbos Academie zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Hierin staan ook de annuleringsvoorwaarden en de klachtenprocedure beschreven.

Wil je een bericht ontvangen als deze training weer wordt aangeboden? Vul dan hier je e-mailadres in.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.