Profiel

M. (Marleen) Prins - Hardus, MSc

Functie
Wetenschappelijk medewerker en promovenda
Programma
Ouderen
Secretariaat
+31 (0)30 - 2971(152)
Telefoon
+31 (0)30 - 2959(279)
E-mail
Neem contact op
Online
Marleen Prins - Hardus

Expertise

 • Dementiezorg
 • Verpleeghuiszorg
 • Mantelzorg(ondersteuning)
 • Omgaan met onbegrepen/veranderend gedrag
 • Persoonsgericht werken

Inspiratie en missie

Ik word geïnspireerd door mensen die momenteel met dementie leven, hun mantelzorgers/familieleden en de professionele zorg- en hulpverleners. Ieder met een eigen verhaal en behoeften. Ik hoop door middel van het praktijkgerichte onderzoek dat wij bij het Programma Ouderen doen een positieve bijdrage te leveren aan het verbeteren van de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Lopende projecten

 • Trendstudie in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie: Monitor Woonvormen Dementie
 • Training en scholing Onbegrepen gedrag bij dementie in de thuissituatie
 • Onderzoek naar de effectiviteit en toepasbaarheid van de interventie Samen Verder na de Diagnose voor mensen met dementie en hun mantelzorgers
 • Persoonsgericht werktrajecten waarin wij zorgorganisaties ondersteunen om een persoonsgerichte werkvisie te implementeren in de dagelijkse praktijk
 • Promotieonderzoek naar de relatie tussen betrokkenheid van familieleden bij de woonvoorziening waar hun naaste met dementie woont en hun psychologisch welbevinden

Afgeronde projecten:

 • Virtual Reality toepassing voor mantelzorgers van mensen met dementie: De Dementiebril

 • Online interventie om mantelzorgers van mensen met dementie om te leren gaan met veranderend gedrag van hun naasteE

Externe blogs

 

Blogs

Rutten, J. E., Backhaus, R., Tan, F., Prins, M., Roest, H. van der, Heijkants, C., Hamers, J. P. H., & Verbeek, H. (2021). Work environment and person-centred dementia care in nursing homes-A cross-sectional study. Journal of Nursing Management, Online ahead of print. doi:10.1111/jonm.13386

Roest, H. G. van der, Prins, M., Velden, C. van der, Steinmetz, S., Stolte, E., Tilburg, T. G. van, & Vries, D. H. de (2020). The impact of COVID-19 measures on well-being of older long-term care facility residents in the Netherlands. Journal of the American Medical Directors Association, 21(11), 1569-1570. doi:10.1016/j.jamda.2020.09.007

Prins, M., Veerbeek, M., Willemse, B. M., & Pot, A. M. (2019). Use and impact of the Alzheimer Experience: a free online media production to raise public awareness and enhance knowledge and understanding of dementia. Aging & Mental Health. doi:10.1080/13607863.2019.1579781

Prins, M., Willemse, B. M., Heijkants, C., & Pot, A. M. (2019). Nursing home care for people with dementia: Update of the Design of the Living Arrangements for people with Dementia (LAD)‐study. Journal of Advanced Nursing, 75(12), 3792-3804. doi:10.1111/jan.14199

Wijma, E. M., Veerbeek, M. A., Prins, M., Pot, A. M., & Willemse, B .M (2018). A virtual reality intervention to improve the understanding and empathy for people with dementia in informal caregivers: results of a pilot study. Aging and Mental Health, 22(9), 1115-1123. doi:10.1080/13607863.2017.1348470

Geen resultaten.

Meer in de media