Product AF0937

Monitor Woonvormen Dementie

Een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie

Deze monitor biedt concrete aanknopingspunten om de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie te verbeteren. Er wordt duidelijk inzicht gegeven in de variatie in zorgaanbod, benodigde inzet van personeel en hun welbevinden, maar geeft ook resultaten over de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de bewoners binnen uiteenlopende woonvoorzieningen.

Producttype
Boeken en Rapporten
Pagina's
105
Productnummer
AF0937
Jaar van uitgave
2010
Auteur
A.M. Pot en J. de Lange (red)
ISBN
978-90-5253-6729

Gratis download


Dossier_Dementie