Dementiezorg in de thuissituatie

Ook in een thuissituatie kunt u te maken krijgen met mensen met dementie. Bijvoorbeeld als u werkt als casemanager dementie of als psycholoog met iemand met dementie en hun mantelzorgers. We ondersteunen u daarbij met nieuwe behandelmethoden, onderzoek, training en informatie.

Methodiek voor casemanagers bij agitatie van mensen met dementie

Mensen met dementie vertonen vaak geagiteerd gedrag. Soms leidt geagiteerd gedrag tot te vroege verpleeghuisopname, omdat mantelzorgers de zorg niet meer aankunnen.

Wij ontwikkelden een methode om u als professional te ondersteunen bij het bieden van begeleiding aan mensen met dementie met agressief of geagiteerd gedrag. Hiermee kunt u op een gestructureerde manier aan de slag met dit gedrag. Dat doet u samen met mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Invulling en succesfactoren binnen casemanagement

Casemanagers weten de weg in de regelingen en organisaties rondom dementiezorg en hebben goed zicht op de situatie. Daarnaast kan de casemanager als ‘neutraal’ persoon meedenken met beslissingen en advies geven. Dat maakt het belangrijk dat casemanagement goed is ingevuld en ingebed binnen het dementienetwerk. Daarvoor ontdekten wij een aantal succesfactoren:

  1. Er is structurele financiering zodat alles wat is opgebouwd, kan worden geborgd.
  2. Er is een goede samenwerking tussen ketenpartners.
  3. Casemanagement is duidelijke ingebed in de zorg.
  4. Casemanagers hebben een duidelijk en meer uniform takenpakket.
  5. Casemanagement is breed bekend bij huisartsen, andere hulpverleners en burgers.

Wij doen onderzoek en ontwikkelen tools om casemanagers en het dementienetwerk hiermee in de praktijk verder te helpen.

Ondersteuning van mantelzorgers

Wij ontwikkelen en onderzoeken aanbod voor mantelzorgers en thuiswonende mensen met dementie. Dit aanbod is erop gericht mantelzorgers te ondersteunen om de zorg voor hun naaste vol te houden, zonder dat dat ten koste gaat van hun eigen gezondheid. Meer informatie over mantelzorgers en dementie vindt u in het dossier mantelzorg.