Meetinstrumenten dementie

Het Trimbos-instituut heeft verschillende meetinstrumenten ontwikkeld of vertaald vanuit het buitenland, die kunnen worden gebruikt voor het meten van uitkomsten in de zorg of bij interventies voor mensen met dementie. Heeft u behoefte aan ondersteuning of advies? Neem dan contact met ons op, wij denken graag met u mee.

Betrokkenheid bij zorg voor naaste (FPI NL)

Deze vragenlijst meet in welke mate familieleden zich betrokken voelen bij overleg en procedures rondom de zorg van hun naaste. Vragenlijst Betrokkenheid bij zorg voor naaste.

Eenduidigheid in Visie op Zorg

Een visie die een duidelijke leidraad biedt voor de zorgpraktijk en het beleid, is een belangrijke succesfactor van woonvoorzieningen voor mensen met dementie. Deze vragenlijst meet of er binnen zorgteams onenigheid of onduidelijkheid bestaat over de invulling van zorg. Vragenlijst Eenduidigheid in Visie op Zorg.

Ervaren druk door informele zorg (EDIZ)

De EDIZ meet de mate waarin mantelzorgers zich belast voelen door de zorg voor hun naaste. Vragenlijst Ervaren Druk door Informele Zorg.

Kleinschalig zorgaanbod

De vragenlijst Kleinschalig zorgaanbod meet de mate waarin kenmerken van kleinschalige zorg opgenomen zijn in de organisatie van de zorg in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie. Hieronder kunt u de verkorte versie van de vragenlijst downloaden, die wij gebruiken in de Monitor Woonvormen Dementie. Verkorte Vragenlijst Kleinschalig Zorgaanbod.

Person-centered care assessment tool (P- CAT NL)

De vragenlijst Persoonsgerichte Zorg (P-CAT NL) meet de mate waarin de verzorgenden en de zorgorganisatie persoonsgericht werkt. Vragenlijst Persoonsgerichte Zorg.

Qualidem

De Qualidem is een meetinstrument voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Het instrument is geschikt voor toepassing bij ouderen boven de 65 jaar in verpleeg- en verzorgingshuizen met lichte tot zeer ernstige dementie. Handleiding Qualidem.

Rol familie in zorg naaste (FPCR NL)

Een andere vragenlijst die zich richt op de rol van familieleden in de zorg voor hun naaste is de vragenlijst FPCR NL. Vragenlijst Rol familie in zorg naaste.

 

Tevredenheidsinstrument familie

Dit cliënt tevredenheidinstrument meet de tevredenheid van familieleden. Er zijn drie verschillende versies beschikbaar.

Meten van de tevredenheid van familie met de ambulante psychogeriatrische zorg (casemanagement) die zij en/of hun familielid met dementie ontvangen. Tevredenheid familie casemanagement.

Evalueren van zorg op een tijdelijke opname- en behandelafdeling. Deze instrumenten zijn ontwikkeld in opdracht van Stichting Geriant. Tevredenheid familie tijdelijke opname- en behandelafdeling.

Meten van tevredenheid in woonvoorzieningen die verpleeghuiszorg bieden voor mensen met dementie. Deze versie gebruikt het Trimbos-instituut momenteel in de Monitor Woonvormen Dementie. Tevredenheid familie woonvoorziening.