Tabaksaccijns in Nederland

Hoe is het in Nederland geregeld als het gaat om tabaksaccijns? Hoeveel accijns wordt er geheven over tabak? En is tabak in Nederland duurder dan in andere landen?

Accijns in het Nationaal Preventieakkoord (NPA)

Het verhogen van accijns is een van de belangrijkste maatregelen uit het Nationaal Preventieakkoord (NPA) om roken te ontmoedigen. In het NPA staat dat een pakje sigaretten €10 gaat kosten. De accijns op shag worden vergelijkbaar verhoogd, om te voorkomen dat mensen overstappen naar shag, volumetabak of verhitte tabak. Sinds 2018 zijn verschillende accijnsverhogingen ingevoerd.

Accijnsverhoging per jaar (inclusief btw)
Jaar per 20 sigaretten per 50 gram shag
2020 € 1,00 € 2,50
2021 € 0,12 € 0,30
2022 € 0,00 € 0,00
2023 € 1,22 € 3,05
2024 € 1,22 € 3,05

Op 1 april 2023 werd ook de accijns op sigaren en cigarillo’s met 1% verhoogd.

Hoeveel accijns wordt geheven over tabak in Nederland?

Hoeveel accijns wordt geheven verschilt per type tabak. In Nederland wordt accijns geheven over: sigaretten, rooktabak (shag) en sigaren en cigarillo’s. Over elektronische sigaretten worden geen accijns geheven.

  • Sigaretten

Over sigaretten worden twee soorten accijns geheven: ad valorem accijns en specifieke accijns. Deze bedragen samen moeten hoger zijn dan een minimumtarief wat door de overheid wordt bepaald. In 2021, bestond een pakje sigaretten gemiddeld voor 81,5% uit belastingen (accijns én BTW).

  • Rooktabak (shag)

Over shag wordt alleen specifieke accijns geheven. In 2021 was dit 160,91 euro per kilogram shag.

  • Sigaren en cigarillo’s

Over sigaren en cigarillo’s wordt alleen ad valorem accijns geheven. In 2021 was dit 9% van de verkoopprijs.

In de wet op accijns en het Handboek accijns van de belastingdienst kun je meer lezen over hoeveel belasting wordt geheven en berekend.

Hoeveel tabaksaccijns haalt de overheid op?

De opbrengsten van tabaksaccijns gaan naar de overheid. In 2018 waren de opbrengsten uit tabaksaccijns €2,67 miljard. In 2020 was de opbrengst €2,98 miljard en in 2021 €2,91 miljard (voorlopige cijfers).

Is tabak in Nederland duurder dan in andere landen?

In Nederland liggen de prijzen hoger dan in onze buurlanden. In 2021 kostte een pakje van 20 sigaretten gemiddeld €7,56 in Nederland, €6,93 in België,  €6,33 in Duitsland, en €4,78 in Luxemburg. De prijzen in Nederland liggen wel een stuk lager dan in Frankrijk (€10,19), het Verenigd Koninkrijk (€12,97) 1Gebruikte wisselkoers 1 GBX = 1,126 EUR en Ierland (€13.43).

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was de betaalbaarheid van sigaretten in Nederland 1,78%. Dit betekent dat iemand 1,78% van zijn of haar inkomen nodig heeft om 100 pakjes sigaretten te kopen. Dit is vergelijkbaar met België (1,77%) en Duitsland (1,76%), en een stuk betaalbaarder dan in Frankrijk (2,91%) en het Verenigd Koninkrijk (3,36%).