Rookbeleid in organisaties

Als organisatie bent u wettelijk verplicht om een aantal maatregelen te nemen om de overlast van roken te beperken. Met een eigen rookbeleid gaat u een stap verder bij het bevorderen van gezond gedrag. 

Waarom een rookbeleid?

Naast wetgeving zijn er andere redenen om een rookbeleid te formuleren:

Gezondheid

Naast de bekende risico's van roken zijn meer recente inzichten in de schade van meeroken door secundaire en tertiaire rook een reden om een bedrijf volledig rookvrij te maken.

Kosten

Het roken van werknemers brengt voor een bedrijf verschillende soorten kosten met zich mee. Het gaat om vijf soorten:

 1. Kosten door rookpauzes. Een rokende werknemer die gemiddeld vier keer per dag tien minuten (inclusief heen en weer lopen) weg is van zijn werkplek om te roken, besteedt 3 uur en 20 minuten per week (ongeveer 150 uur per jaar) aan roken (uitgaande van 45 werkweken). Bij een uurprijs van 31,10 euro betekent dit een verlies van 4.665 euro per jaar per rokende werknemer. (Gezondheid en zorg in cijfers, CBS, 2007)
 2. Kosten door ziekteverzuim. Bij een gemiddeld verzuimpercentage over alle werknemers van 4,2 procent in Nederland in 2007 verzuimen zware rokers 5,8 procent, matige rokers 3,8 procent, ex-rokers 3,4 procent en nooit-rokers 2,4 procent (Gezondheid en zorg in cijfers, CBS, 2007)
 3. Kosten door arbeidsongeschiktheid
 4. Kosten door overlijden. Ongeveer 22 procent van de sterfgevallen onder werknemers kan aan roken worden toegeschreven (Jacobs, Welte, Koopmanschap, Jager, (RIVM); Aan roken toe te schrijven productiviteitskosten voor Nederlandse werkgevers in 1999 ).
 5. Kosten van rookvrije ruimtes en ventilatie. Ventilatienormen liggen hoger in ruimten waar wordt gerookt. De eisen voor de lucht die van buitenaf wordt opgenomen in het systeem zijn twee tot drie keer hoger en de filters moeten vaker gereinigd en vervangen worden wanneer tabaksrook wordt geventileerd, hetgeen de kosten vergroot (Action on Smoking and Health, Smoking in the workplace costs employers money. ASH Washington DC 20006, (202)  

Werksfeer

Eenduidige regels zijn in het belang van niet-rokers en rokers. Roken op het werk kan leiden tot spanningen en conflicten onder de werknemers. Dat kan op zijn beurt oorzaak zijn van afwezigheid.

Conflicten op het werk vermijden

Een onderzoek bij 150.000 werknemers in Nederland laat zien dat 42 procent van de niet-rokers die hinder ondervinden van passief roken op het werk dit niet bespreken met hun rokende collega's om conflicten te vermijden (European Network for Smoking Prevention (2001). Smokefree workplaces. Improving the health and well-being of people at work. Brussels: European Network for Smoking Prevention).

Ondersteuning

Wilt u ondersteuning bij de ontwikkeling van een effectief rookbeleid dat past bij uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op www.rokeninfo.nl.

Plan van aanpak

Hoe kunt u stappen zetten om roken in uw organisatie aan te pakken? Een systematische, gefaseerde aanpak vergroot het draagvlak. Een gangbaar stappenplan omvat de volgende stappen:

 1. Waarom aandacht voor roken? Informatiebijeenkomsten over de risico's van roken.
 2. Interne strucctuur: stel een projectgroep samen die verantwoordelijk wordt voor de invoering van het nieuwe beleid.
 3. Inventariseren: houd een enquête. 
 4. Een plan maken: uitgangspunten formuleren voor het nieuwe rookbeleid.
 5. Uitvoeren: neem de tijd zodat rokers zich kunnen voorbereiden.
 6. Evalueren: hoe is de stand van zaken na een jaar? 
 7. Borging van het beleid.