Ga in gesprek over roken

Stoppen met roken is het beste wat rokers kunnen doen voor hun gezondheid én die van hun omgeving. Vaak weten ze dat wel, maar weten ze niet goed hoe ze dit kunnen doen of lukt het ze niet om te stoppen. Daar hebben ze uw hulp als zorgprofessional bij nodig. Gebruik de tips op deze pagina om met hen in gesprek te gaan.

Vraag of iemand rookt

Een stopadvies van een zorgverlener is bewezen effectief en vergroot de kans dat iemand stopt met roken.

Oordeel niet en motiveer om te stoppen met roken

Motiverende gespreksvoering is een bewezen effectieve gesprekstechniek waarmee je iemand kunt motiveren om te stoppen én de goede relatie kunt behouden.

Verwijs naar begeleiding

(Gedragsmatige) begeleiding vergroot de kans op succesvol stoppen met roken.

Voorkom terugval

Vervolgafspraken vergoten de kans dat jouw patiënt rookvrij blijft.

Werk samen met andere zorgprofessionals

Door onderling afspraken te maken wordt de stoppen-met-rokenzorg beter.

Vertel over de gevaren van derdehands rook

Stoffen die achterblijven na het roken zijn schadelijk voor mensen in iemands omgeving. De gezondheidsrisico's van derdehands rook komen in deze documentaire duidelijk naar voren.