Mantelzorg en GGz: feiten en cijfers

Familieleden, buren en vrienden zorgen voor ongeveer driekwart van alle zorg die mensen met een chronische ziekte, aandoening of beperking nodig hebben. Mantelzorg is de verzamelnaam voor alles wat de gebruikelijke zorg voor elkaar in een huishouden overstijgt.

Hoe omvangrijk is mantelzorg? Het Sociaal Cultureel Planbureau berekende dat in 2014 ruim 4 miljoen mensen mantelzorg gaven. Ongeveer een op de zes (16%) van hen helpt meer dan 8 uur per week, vaak al gedurende een langere tijd (500.000 mensen).

Overbelasting van mantelzorgers

Een tiende van de mantelzorgers voelde zich in 2014 zwaar overbelast volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Dat is niet alleen nadelig voor henzelf, maar ook voor degene die zorg nodig heeft. In 2012 constateerde het SCP op basis van bevolkingsgegevens uit 2007 dat mantelzorgers van mensen met psychische problemen meer overbelasting ervaren dan mantelzorgers in het algemeen, namelijk 34% vs 19 %.

Geïsoleerde mantelzorgers lopen groter risico

Er bestaat verband tussen de afzondering waarin mantelzorgers hun werk doen en het voorkomen van psychische problemen als gevolg van het zorgen. In de NEMESIS-studie (PDF) laten wij zien dat het risico op psychische problemen bij geïsoleerde mantelzorgers groter is dan bij de totale groep. Vooral depressie komt bij deze groep vaker voor dan in de algemene bevolking. Moeders, echtgenotes en mantelzorgers met een laag inkomen lopen het meeste risico op depressie.


Lees verder