Verwijzing en vergoeding stoppen-met-rokenbehandeling

Niet iedere zorgverlener hoeft een rokende patiënt te kunnen begeleiden in het stoppen met roken. Dan is het handig om te weten waar u patiënten naartoe kunt verwijzen. En hoe het zit met de vergoeding van stoppen-met-rokenzorg.

Passende behandeling

Een stoppen-met-rokenbehandeling kan plaatsvinden in verschillende vormen en in diverse settings, afhankelijk van het aanbod in de regio. Een behandeling kan aangeboden worden via de eerstelijnsgezondheidszorg (bijv. huisarts, tandarts, fysiotherapeut, apotheek), via tweede- en derdelijnsgezondheidszorg (medisch specialistische zorg, rookstoppoli’s, gespecialiseerde GGZ, verslavingszorg), of via specifieke aanbieders van stoppen-met-rokenbegeleiding zoals coaches.

Het is van belang dat de best passende behandeling direct wordt aangeboden (matched care), in plaats van eerst minder intensieve behandelopties toe te passen (stepped care). De voorkeuren en motivatie van de patiënt vormen het uitgangspunt voor de behandeling.

Aanbieders in de regio

Via het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken en de ‘Hulp in de buurt-kaart’ van Ikstopnu vindt u welke aanbieders er bij u in de regio zitten. Bespreek de verschillende opties met uw patiënten, en laat hen een keuze maken.

Een verwijzing vindt het liefst plaats middels een warme overdracht. Dit betekent dat u de gegevens van de patiënt doorgeeft aan de behandelaar zodat deze een afspraak kan maken met de patiënt (bijv. via ZorgDomein, indien mogelijk), of u plant direct een vervolgafspraak in de agenda van de behandelaar (bijvoorbeeld wanneer de behandelaar een collega van u is). U stemt vervolgens met de behandelaar af hoe het verder gaat met de patiënt.

Vergoeding stoppen-met-rokenzorg

De meeste zorgverzekeraars vergoeden 1x per jaar een stoppen-met-rokenprogramma bij een erkende stoppen-met-rokenbegeleider. Een stoppen-met-rokenprogramma bestaat altijd uit begeleiding en wordt waar nodig aangevuld met farmacologische ondersteuning.

De precieze vergoeding verschilt per verzekeraar. Hier vindt u een overzicht van de voorwaarden per zorgverzekeraar.

Het formulier Stoppen met Roken kan gebruikt worden bij het starten van de stoppen-met-rokenzorg bij alle zorgverzekeraars. Dit formulier is bedoeld voor het aanvragen van (één of meerdere) nicotinevervangende middelen en receptgeneesmiddelen voor het stoppen met roken. Voorwaarde voor vergoeding is dat er gedragsmatige ondersteuning plaatsvindt.