Cijfers alcohol

8 van de 10 Nederlanders ouder dan 18 jaar drinkt wel eens alcohol. 1 op de 12 (8,2%) volwassen Nederlanders drinkt overmatig (cijfers 2018). Dat wil zeggen: zij drinken meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen alcohol per week.

39,8% van de volwassen bevoking drinkt geen of weinig alcohol (maximaal 1 glas per dag).

Alcoholgebruik door jongeren

  • Alcohol mag alleen verkocht worden aan volwassenen, dus personen van 18 jaar of ouder.
  • Jongeren (12 t/m 16 jaar) krijgen alcohol meestal van anderen. Als ze het zelf willen kopen, lukt dat ze in de meeste gevallen. Een aankoop werd in 2018 ongeveer even vaak geweigerd als in 2016.

Leeftijd en alcoholgebruik

Jongeren tussen 20 en 25 jaar drinken vaak overmatig. Ook 55-plussers vallen op. Zo’n 10% van hen drinkt overmatig. 

Opleiding en alcoholgebruik

Laagopgeleiden drinken vaker weinig of geen alcohol dan hoogopgeleiden.

Trend alcoholgebruik

Het percentage van de volwassen bevolking dat geen alcohol drinkt of niet meer dan 1 glas per dag, is licht gestegen van 37,4% in 2014 naar 39,8% in 2018.

Het percentage overmatige drinkers is licht gedaald van 9,9% in 2014 naar 8,2% in 2018.

Alcoholgebruik door jongeren

Alcohol verkrijgen

Alcohol mag alleen verkocht worden aan volwassenen, dus personen van 18 jaar of ouder. Meer dan de helft van de minderjarige jongeren (12 t/m 15 jaar) die alcohol drinken, krijgt alcohol van vrienden of ouders. 

Alcoholgebruik en schoolniveau

Hoeveel jongeren alcohol drinken, varieert per schoolniveau. Minder scholieren op het vwo en vmbo-theoretische leerweg drinken dan havisten en vmbo-b'ers.

Alcoholverkoop

Verkochte alcoholproducten

Nederlanders kochten de afgelopen jaren steeds minder bier en sterke drank. De wijnverkoop nam jarenlang toe, maar is sinds 2000 redelijk stabiel.

Verkoop aan minderjarigen

Er wordt nog regelmatig alcohol aan minderjarigen verkocht. Minder dan 2 op de 5 aankooppogingen door minderjarige jongeren mislukt. De correcte naleving in 2018 was het hoogst in supermarkten en slijterijen. Er zijn geen grote veranderingen zichtbaar ten opzichte van 2016.

Alcohol en gezondheid

Cliënten in verslavingszorg

Na een toename daalt het aantal cliënten in verslavingszorg door alcoholproblematiek. Het aantal cliënten waarbij alcoholverslaving een secundaire probleem is, schommelt rond de 5.000.

Sterfte door alcohol

In 2017 overleden 974 mensen door alcoholgebruik. Bij 18% van hen ging het om schadelijk gebruik, bij 26% om alcoholafhankelijkheid en bij 43% om leverziekten.

Ziekenhuisopnames jongeren

In 2017 werden 860 jongeren tot 18 jaar opgenomen na overmatig alcoholgebruik. Mogelijk is dit een onderschatting omdat het signaleringscentrum in 2016 en 2017 van minder ziekenhuizen meldingen heeft ontvangen.

Meer cijfers over alcohol en spoedeisende hulp

Meer cijfers

Nationale Drug Monitor (NDM)

Deze jaarlijkse monitor bevat de laatste cijfers over alcohol, tabak en drugs. De monitor bevat ook cijfers over de verkoop van alcohol, ziekenhuisopnames en overlast door alcohol- en drugsgebruikers.

Download de NDM

Gezondheid en welzijn scholieren (HBSC)

De HBSC (Health Behaviour Schoolaged Children) bevat de laatste cijfers over alcoholgebruik door scholieren en verwante onderwerpen, zoals bingedrinken.

Download het HBSC-rapport

Meer informatie

Marlous  Tuithof

Stuur een bericht aan contactpersoon Marlous Tuithof of bel +31 (0)30 - 2959(429)