Cijfers alcohol

8 van de 10 Nederlanders ouder dan 18 jaar drinkt wel eens alcohol. 1 op de 12 (8,5%) volwassen Nederlanders drinkt overmatig (cijfers 2019). Dat wil zeggen: zij drinken meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen alcohol per week.

41,5% van de volwassen bevolking drinkt geen of weinig alcohol (maximaal 1 glas per dag), 8,5% is een zware drinker (zij drinken minimaal één keer per week ten minste 4 (vrouwen) of 6 (mannen) glazen alcohol op één dag.

Alcoholgebruik door jongeren

  • Alcohol mag alleen verkocht worden aan volwassenen, dus personen van 18 jaar of ouder.
  • Jongeren (12 t/m 16 jaar) krijgen alcohol meestal van anderen. Als ze het zelf willen kopen, lukt dat ze in de meeste gevallen. Een aankoop werd in 2018 ongeveer even vaak geweigerd als in 2016.

Leeftijd en alcoholgebruik

Jongeren tussen 20 en 25 jaar drinken vaak overmatig of zwaar. Ook 55-plussers vallen op. Ruim 9% van hen drinkt overmatig. 

Opleiding en alcoholgebruik

Hoogopgeleiden houden zich minder vaak aan het advies van de Gezondheidsraad (drink niet of niet meer dan 1 glas per dag) en zijn vaker zware drinker dan laag of middelbaar opgeleiden.

Trend alcoholgebruik

Het percentage van de volwassen bevolking dat geen alcohol drinkt of niet meer dan 1 glas per dag, is gestegen van 37,4% in 2014 naar 41,5% in 2019.

Het percentage overmatige drinkers is licht gedaald van 9,9% in 2014 naar 8,5% in 2019. Zwaar drinken blijft sinds 2014 schommelen rond de 9%. 

Alcoholgebruik door jongeren

Alcohol verkrijgen

Alcohol mag alleen verkocht worden aan volwassenen, dus personen van 18 jaar of ouder. Meer dan de helft van de minderjarige jongeren (12 t/m 16 jaar) die alcohol drinken, krijgt alcohol van vrienden of ouders. 

Alcoholgebruik en schoolniveau

Hoeveel jongeren alcohol drinken, varieert per schoolniveau. Op het vwo en vmbo-theoretische leerweg lijken minder scholieren te drinken dan op de havo en het vmbo-b.

Alcoholverkoop

Verkochte alcoholproducten

Nederlanders kochten de afgelopen jaren steeds minder bier en sterke drank. De wijnverkoop nam jarenlang toe, maar is sinds 2000 redelijk stabiel.

Verkoop aan minderjarigen

Er wordt nog regelmatig alcohol aan minderjarigen verkocht. Minder dan 2 op de 5 aankooppogingen door minderjarige jongeren mislukt. De correcte naleving in 2018 was het hoogst in supermarkten en slijterijen. Er zijn geen grote veranderingen zichtbaar ten opzichte van 2016.

Alcohol en gezondheid

Cliënten in verslavingszorg

Na een stijging tot 2010 lijkt zich tot 2015 een geringe daling af te tekenen in het aantal cliënten in verslavingszorg door alcoholproblematiek. Het aantal cliënten waarbij alcoholverslaving een secundaire probleem is, schommelt rond de 5.000.

Spoedeisende hulp

In 2018 werden naar schatting 17.700 personen op een SEH behandeld voor een letsel naar aanleiding van een ongeval of geweldpleging waarbij voor zover bekend alcohol betrokken was (bij slachtoffer en/of andere betrokkene). In meer dan de helft van de gevallen ging het dan om een privé-ongeval, zoals een val van de trap.

Ziekenhuisopnames jongeren

In 2017 werden 860 jongeren tot 18 jaar opgenomen na overmatig alcoholgebruik. Mogelijk is dit een onderschatting omdat het signaleringscentrum in 2016 en 2017 van minder ziekenhuizen meldingen heeft ontvangen.

Meer cijfers

Download de NDMNationale Drug Monitor (NDM)

Deze jaarlijkse monitor bevat de laatste cijfers over alcohol, tabak en drugs. De monitor bevat ook cijfers over de verkoop van alcohol, ziekenhuisopnames en overlast door alcohol- en drugsgebruikers.

Download de NDM

Gezondheid en welzijn scholieren (HBSC)

De HBSC (Health Behaviour Schoolaged Children) bevat de laatste cijfers over alcoholgebruik door scholieren en verwante onderwerpen, zoals bingedrinken.

Download het HBSC-rapport

Meer informatie

Marlous  Tuithof

Stuur een bericht aan contactpersoon Marlous Tuithof of bel +31 (0)30 - 2959(429)