• Zoek
  • NL / EN

Cijfers alcohol

Alcohol in Nederland: Feiten en trends

8 van de 10 Nederlanders ouder dan 18 jaar drinkt wel eens alcohol. Eén op de 10 (9,2%) volwassen Nederlanders drinkt overmatig. Dat wil zeggen: zij drinken meer dan 14 (vrouwen) of 21 (mannen) glazen alcohol per week.

Alcoholgebruik door volwassenen

De cijfers op deze pagina hebben betrekking op de volwassen Nederlandse bevolking (18+), tenzij anders vermeld. Als we spreken van geen/weinig alcoholgebruik en overmatig alcoholgebruik bedoelen we:

  • Geen of weinig gebruik: het percentage mensen dat geen alcohol drinkt of - als men drinkt - niet meer dan 1 glas alcohol per dag.
  • Overmatige drinkers: het percentage mensen dat meer dan 21 glazen alcohol per week (mannen) of meer dan 14 glazen alcohol per week (vrouwen) drinkt. 

Alcoholgebruik door jongeren

Alcohol mag alleen verkocht worden aan volwassenen, dus personen van 18 jaar of ouder.

Jongeren (12 t/m 16 jaar) krijgen alcohol meestal van anderen. Als ze het zelf willen kopen, lukt dat ze in de meeste gevallen. Wel werd een aankoop in 2016 vaker geweigerd dan in 2015.

Leeftijd en alcoholgebruik

Jongeren tot 25 jaar drinken vaak overmatig. Ook 55-plussers vallen op. Zo’n 10% van hen drinkt overmatig. 

Opleiding en alcoholgebruik

Laagopgeleiden drinken vaker weinig of geen alcohol dan hoogopgeleiden.

Trend alcoholgebruik

Het percentage van de volwassen bevolking dat geen alcohol drinkt of niet meer dan 1 glas per dag, is licht gestegen van 37,4% in 2014 naar 40,1% in 2017.

Het percentage overmatige drinkers is licht gedaald van 9,9% in 2014 naar 8,8% in 2016. Hoewel dit percentage in 2017 weer iets lijkt toe te nemen naar 9,2%, is dit verschil niet significant.

Alcoholgebruik door jongeren

Alcohol verkrijgen

Alcohol mag alleen verkocht worden aan volwassenen, dus personen van 18 jaar of ouder. Meer dan de helft van de minderjarige jongeren (12 t/m 15 jaar) die alcohol drinken, krijgt alcohol van vrienden of ouders. 

Alcoholgebruik en schoolniveau

Hoeveel jongeren alcohol drinken, varieert per schoolniveau. Minder scholieren op het vwo en vmbo-theoretische leerweg drinken dan havisten en vmbo-b'ers.

Alcoholverkoop

Verkochte alcoholproducten

Nederlanders kochten de afgelopen jaren steeds minder bier en sterke drank. De wijnverkoop nam jarenlang toe, maar is sinds 2000 redelijk stabiel.

Verkoop aan minderjarigen

Er wordt nog regelmatig alcohol aan minderjarigen verkocht. Slechts een derde van de aankooppogingen door minderjarige jongeren mislukt. De correcte naleving in 2016 was het hoogst in supermarkten en slijterijen. Ook is er een positieve trend te zien ten opzichte van 2015. Toen mislukte één op de vijf aankooppogingen.

Alcohol en gezondheid

Cliënten in verslavingszorg

Na een toename daalt het aantal cliënten in verslavingszorg door alcoholproblematiek. Het aantal cliënten waarbij alcoholverslaving een secundaire probleem is, schommelt rond de 5.000.

Redenen ziekenhuisopname 

Als alcoholgebruik leidt tot ziekenhuisopname, is dat meestal vanwege psychische stoornissen of gedragsstoornissen. Ook lever- en alvleesklieraandoeningen zijn veelvoorkomende redenen voor opname.

Ziekenhuisopnames jongeren

In 2016 zijn minder meldingen geregistreerd dan in 2015. Eenverklaring hiervoor is waarschijnlijk dat het signaleringscentrum in 2016 van minder ziekenhuizen meldingen heeft ontvangen ten opzichte van de jaren daarvoor.

Meer cijfers

Nationale Drug Monitor (NDM)

Deze jaarlijkse monitor bevat de laatste cijfers over alcohol, tabak en drugs. De monitor bevat ook cijfers over de verkoop van alcohol, ziekenhuisopnames en overlast door alcohol- en drugsgebruikers.

Download de NDM

Gezondheid en welzijn scholieren (HBSC)

De HBSC (Health Behaviour Schoolaged Children) bevat de laatste cijfers over alcoholgebruik door scholieren en verwante onderwerpen, zoals bingedrinken.

Download het HBSC-rapport

Meer informatie

Marlous  Tuithof

Stuur een bericht aan contactpersoon Marlous Tuithof of bel +31 (0)30 - 2959(429)