Waarom jongeren drinken

Jongeren drinken om zich beter te voelen of tegen uitsluiting. Maar ook voor de ‘gezelligheid’ en om zorgen te vergeten. Ook persoonlijkheidskenmerken beïnvloeden het drinkgedrag.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Drinkmotieven

Inzicht in drinkmotieven van jongeren kan een belangrijk startpunt zijn voor alcoholpreventie. We onderscheiden vier redenen om alcohol te drinken:

 1. Sociale drinkmotieven. Het drinken van alcohol om vanuit de omgeving beloond te worden, bijvoorbeeld omdat het feestjes en verjaardagen leuker maakt (extern, positief).
 2. Enhancement drinkmotieven. Het drinken van alcohol om positieve gevoelens vanuit jezelf te verkrijgen, bijvoorbeeld drinken omdat het je helpt van een feestje te genieten (intern, positief).
 3. Conformiteit drinkmotieven. Het drinken van alcohol om sociale afwijzing vanuit de omgeving te voorkomen, bijvoorbeeld drinken omdat je vrienden je overhalen om te drinken met vrienden (extern, negatief).
 4. Coping drinkmotieven. Het drinken van alcohol om negatieve gevoelens vanuit de persoon zelf te verminderen, bijvoorbeeld drinken om je zorgen te vergeten (intern, negatief).

Uit een longitudinaal onderzoek bestaande uit 7 meetmomenten (2015-2018) blijkt dat jongeren vooral drinken om van feestjes te genieten en om dronken te worden (sociale en enhancement drinkmotieven) in plaats van om erbij te horen of om negatieve gevoelens te verminderen (conformiteit en coping drinkmotieven). Verder bleken enhancement en coping drinkmotieven, in tegenstelling tot conformiteit drinkmotieven, de kans op binge drinken te vergroten [2].

Persoonlijkheidskenmerken

Als het om middelengebruik gaat, onderscheiden we een gecontroleerde persoonlijkheidsstijl (bijvoorbeeld neurotisch, angstig) en een ongecontroleerde persoonlijkheidsstijl (bijvoorbeeld impulsief, sensatie zoekend) [3,4].

Binnen deze twee dimensies van persoonlijkheid kunnen we vier persoonlijkheidsprofielen met een hoger risico op het ontwikkelen van alcoholproblemen onderscheiden [3,5]:

 1. Angstgevoeligheid, omvat een specifieke angst voor angstgerelateerde lichamelijke sensaties door de overtuiging dat dergelijke sensaties zullen leiden tot catastrofale resultaten;
 2. Negatief denken of hopeloosheid, is een internaliserend persoonlijkheidskenmerk met een verhoogd risico op depressie;
 3. Impulsiviteit, wordt gekenmerkt door een snelle reactie op signalen voor potentiële beloning en een minimale tolerantie voor negatieve emoties;
 4. Sensatie zoeken, omvat het regelmatig verlangen naar opwinding en intense en nieuwe ervaringen.

Deze vier persoonlijkheidsprofielen blijken sterk gerelateerd te zijn aan de hoeveelheid en frequentie van alcoholgebruik, de frequentie van binge drinken en de ernst van alcoholproblemen.

Elk persoonlijkheidsprofiel wordt geassocieerd met specifieke patronen van misbruik, drinkmotieven en kwetsbaarheid voor specifieke vormen van comorbide psychopathologie bij jongeren.

 • Angstgevoeligheid is geassocieerd met een hogere incidentie van symptomen van problematisch alcoholgebruik en negatieve versterkende drinkmotieven.
 • Negatief denken of hopeloosheid lijkt vooral geassocieerd te zijn met middelenafhankelijkheid gecombineerd met terugkerende depressie.
 • Sensatie zoeken wordt geassocieerd met het nemen van risico's en roekeloos gedrag bij jongeren en is gerelateerd aan alcoholmisbruik, en meer specifiek aan binge drinken [6,7].

Gerelateerde pagina's

Links

 • Alcoholpreventie bij jongeren en jongvolwassenen
  Effectieve interventies en andere mogelijkheden voor preventie van alcoholgebruik bij jongeren en jongvolwassenen (11-24 jaar).
 • Factsheet - Riskant alcoholgebruik in Nederland
  In deze factsheet worden landelijke cijfers gerapporteerd over riskant alcoholgebruik in de algemene bevolking van 18 jaar en ouder. De gegevens zijn in 2016 verzameld.
 • Zien drinken doet drinken?
  Publiekssamenvatting. De factsheet ‘Zien Drinken Doet Drinken?’ geeft een overzicht van de recente literatuur naar de effecten van alcoholgebruik in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren. In deze publiekssamenvatting worden de belangrijkste resultaten uit de factsheet beschreven.
 • Zien drinken doet drinken? Een update!
  De factsheet ‘Zien Drinken Doet Drinken? Een update!' geeft een overzicht van de recente literatuur naar de effecten van alcoholgebruik in de sociale omgeving op kennis, opvattingen en gebruik van alcohol door jongeren. Tevens is er een publiekssamenvatting van de factsheet.

Referenties

 1. Bresin, K., & Mekawi, Y. (2021). The “why” of drinking matters: A meta-analysis of the association between drinking motives and drinking outcomes. Alcoholism: clinical and experimental research, 45(1), 38-50.
 2. Smit, K., Voogt, C., Otten, R., Kleinjan, M., & Kuntsche, E. (2022). Why adolescents engage in early alcohol use: A study of drinking motives. Experimental and Clinical Psychopharmacology, 30(1), 73.
 3. Castellanos-Ryan, N. & Conrod, P.J. (2013). Personality and addiction processes. Principles of addiction: Comprehensive addictive behaviors and disorders, 1, 271-281.
 4. Adan, A., Forero, D.A. & Navarro, J.F. (2017). Personality traits related to binge drinking: a systematic review. Frontiers in Psychiatry, 8, 134.
 5. Alexander, S. M., Howard, A. L., & Maggs, J. L. (2022). Personality and alcohol use across college: examining context-dependent pathways toward alcohol problems. Substance Use & Misuse, 57(9), 1450-1461.
 6. Peeters, M., Monshouwer, K., van de Schoot, R., Janssen, T., Vollebergh, W.A. & Wiers, R.W. (2014). Personality and the prediction of high-risk trajectories of alcohol use during adolescence. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 75(5).
 7. Lui, P. P., Chmielewski, M., Trujillo, M., Morris, J., & Pigott, T. D. (2022). Linking big five personality domains and facets to alcohol (mis) use: A systematic review and meta-analysis. Alcohol and Alcoholism, 57(1), 58-73.