Meer informatie voor beleidsmakers

Veel informatie over de impact van de coronacrisis op verschillende doelgroepen is verspreid over de websites van diverse organisaties. We geven een overzicht van informatiebronnen die relevant kunnen zijn voor professionals betrokken bij het opstellen en uitvoeren van landelijk en lokaal alcoholbeleid.

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

De informatiebronnen worden in alfabetische volgorde weergegeven. Niet in alle genoemde bronnen wordt ‘alcohol’ specifiek als thema benoemd, maar ook dan is de – vaak bredere – informatie wel zinvol voor makers van alcoholbeleid. Waar nodig verwijzen we ook naar specifieke dossiers op Trimbos.nl.

Zie ook het overkoepelende dossier Alcohol en het coronavirus (COVID-19) op Trimbos.nl.

GGD GHOR Nederland
Vanaf medio mei 2020 werken alle Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD’en) en Geneeskundige Hulpverleningsorganisaties in de Regio (GHOR’s) met artsen samen in CoronIT, een digitaal registratiesysteem voor het testen op COVID-19. Op de CoronIT pagina van GGD GHOR Nederland is  meer informatie te vinden.

Huiselijk geweld
Op de website van Veilig Thuis, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling  is informatie te vinden over wat je kunt doen bij (vermoeden van) huiselijk geweld. Veilig Thuis is ook altijd gratis telefonisch of via chat bereikbaar voor hulp en vragen. Kinderen kunnen ook altijd bellen met de kindertelefoon.

Instellingen voor verslavingszorg
De meeste instellingen voor verslavingszorg hadden tijdens de pandemie een aangepaste manier van werken, zoals online gesprekken, als face-to-face-contact niet mogelijk is door bijvoorbeeld quarantaine. Op de website van Verslavingskunde Nederland zijn de verschillende instellingen voor verslavingszorg te vinden. Bekijk hun eigen websites voor actuele informatie over deze werkwijzen.

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)
De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) heeft relevante informatie en links (onder andere naar richtlijnen) verzameld op hun Verwijspagina coronavirus.

Landelijke huisartsenvereniging (LHV)
De LHV plaatst het laatste nieuws en veelgestelde vragen voor huisartsen in hun coronadossier.

Trimbos.nl: in het dossier Alcohol in de huisartsenpraktijk is actuele kennis rondom het thema alcoholgebruik voor de huisartsenpraktijk verzameld.

LSA bewoners
LSA bewoners is een vereniging van actieve bewonersgroepen die zich inzetten voor hun buurt. Naast informatie staat er op de website ook een voorbeeldprotocol. Buurthuizen en ontmoetingsplekken kunnen dit gebruiken als leidraad. Aan de hand van een toelichting kan het protocol worden ingevuld om zo een eigen protocol op maat te maken.

Movisie
Movisie heeft een coronadossier voor gemeenten op de website geplaatst. Hier komen onderwerpen aan bod als het helpen van dak- en thuisloze jongeren en mantelzorgers in tijden van corona.

Nederlands Jeugdinstituut (NJi)
Het NJi heeft informatie over het omgaan met de gevolgen van het coronavirus verzameld voor een aantal doelgroepen: kinderen, jongeren, ouders, professionals en beleidsmakers.

Trimbos.nl: in het dossier Alcohol en jongeren is informatie over alcoholgebruik door jongeren te vinden.

Nederlandse GGZ
Op de website van de Nederlandse GGZ staat actuele informatie over de huidige situatie voor de GGZ. Daarnaast is er op deze website informatie te vinden over onder andere arbeidsrechtelijke zaken, richtlijnen en protocollen.

Trimbos.nl: voor informatie over de psychische gevolgen van alcoholgebruik zie het dossier Alcohol en mentale gezondheid.

Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB)
Op de coronapagina van de NVAB staan verwijzingen naar berichten, standpunten en informatie over het testbeleid voor arbo- en bedrijfsartsen.

Trimbos.nl: meer informatie over wat werkgevers kunnen doen rondom het alcoholgebruik van hun werknemers is te lezen in het dossier Alcohol en werk.

Ouderen
Seniorenorganisatie KBO-PCOB biedt op hun coropagina naast informatie ook een overzicht van belangrijke adviezen voor senioren. Daarnaast heeft deze organisatie een speciale Ouderen-Infolijn geopend, waar senioren terechtkunnen met vragen en voor een luisterend oor.

Trimbos.nl: in het dossier Alcohol en 50-plussers is alle wetenschappelijke informatie over alcoholgebruik door 50-plussers gebundeld.

RIVM
Alle actuele algemene informatie over COVID-19 is te vinden op de website van het RIVM.

Sociaal werk
Sociaal Werk Nederland heeft een overzicht gemaakt van actuele informatie, handreikingen en tools, en antwoorden op veelgestelde vragen met betrekking tot de coronasituatie voor sociaal werk, jeugd- en jongerenwerk.

Trimbos.nl: in het dossier Alcoholgebruik en sociale wijkteams staat informatie over het positioneren van het thema alcoholpreventie en vroegsignalering binnen de sociale (wijk-)teams en gemeenten.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
De VNG heeft informatie verzameld over verschillende beleidsthema’s voor diverse branches en sectoren.

De VNG werkt samen met Stadswerk en CROW in het initiatief ‘Maak samen ruimte’. Op de website is informatie gebundeld over omgaan met de 1,5-metersamenleving in de openbare ruimte.

Trimbos.nl: meer informatie over lokaal alcoholbeleid en handhaving is te lezen in het dossier Alcohol en gemeenten.