Invloed soort drank en geslacht

Maakt bier dikker dan wijn? En wie lopen meer risico op gewichtstoename door alcoholgebruik, mannen of vrouwen?

Expertisecentrum Alcohol

Deze pagina is gemaakt door het Expertisecentrum Alcohol. Met wetenschappelijke kennis helpt het expertisecentrum professionals gezondheidsschade door alcohol terug te dringen. Op zoek naar informatie voor jezelf of een ander? Kijk op alcoholinfo.nl.

Blijf op de hoogte

Met de nieuwsbrief van het Expertisecentrum Alcohol:

E-mailadres(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Heeft u een vraag?

Stuur ons een mail
Expertisecentrum Alcohol

Bier of wijn?

Overmatig drinken van bier wordt vaker in verband gebracht met een verhoogde kans op gewichtstoename en abdominale obesitas (opslag van extra vet in het buikgebied) dan het overmatig drinken van wijn [1, 2]. De zogenaamde ‘bierbuik’ is een bekend fenomeen bij mannen van middelbare leeftijd. Het drinken van bier lijkt een specifieke rol te hebben bij deze vorm van gewichtstoename [2]. Maar welke rol dit precies is, is nog onduidelijk. Het zou kunnen zijn dat het drinken van bier een aanwijzing is voor een ongezonde leefstijl. Maar het zou ook kunnen dat bier een andere invloed heeft op gewicht dan bijvoorbeeld wijn.

De relatie tussen wijn en overgewicht is minder duidelijk. In sommige studies wordt overmatig drinken van wijn wel in verband gebracht met (abdominale) obesitas [1], terwijl andere studies geen verband vinden, of het drinken van wijn juist in verband brengen met gewichtsáfname [2, 3]. Al deze onderzoeken hebben bepaalde beperkingen. Zo was de hoeveelheid alcohol die de deelnemers gebruikten relatief laag [3]. En er werd niet gekeken naar het eetpatroon van de deelnemers; was dit gezond of ongezond?

Er is wel een ander onderzoek dat laat zien dat mensen die wijn drinken vaker gezonde eetgewoontes hebben dan mensen die geen wijn drinken [4]. Maar over het geheel genomen is er geen duidelijk bewijs dat overstappen van bier op wijn gewichtstoename zou kunnen voorkomen.

Man of vrouw

Dat het gewicht toeneemt door het drinken van alcohol is bewezen, maar er is weinig onderzoek gedaan naar verschillen tussen mannen en vrouwen in dit opzicht. Er lijken wel voorzichtige aanwijzingen te zijn dat mannen meer risico lopen op gewichtstoename en het ontwikkelen van obesitas (ernstig overgewicht) door alcoholgebruik dan vrouwen. Overmatig en zwaar drinken bleek bij mannen samen te hangen met een grotere kans op abdominale obesitas [5], een grotere buikomvang en een hogere BMI [6]. In dezelfde onderzoeken werd dit bij vrouwen niet gezien [5, 6]. Mogelijke verklaringen zijn dat mannen over het algemeen meer drinken en ook meer bier drinken dan vrouwen [7].

Referenties

  1. Bergmann, M. M., Schütze, M., Steffen, A., Boeing, H., Halkjær, J., Tjonneland, A., ... & Norat, T. (2011). The association of lifetime alcohol use with measures of abdominal and general adiposity in a large-scale European cohort. European journal of clinical nutrition, 65(10), 1079-1087.
  2. Vadstrup, E. S., Petersen, L., Sørensen, T. I. A., & Grønbaek, M. (2003). Waist circumference in relation to history of amount and type of alcohol: results from the Copenhagen City Heart Study. International journal of obesity, 27(2), 238-246.
  3. Poudel, P., Ismailova, K., Andersen, L. B., Larsen, S. C., & Heitmann, B. L. (2019). Adolescent wine consumption is inversely associated with long-term weight gain: results from follow-up of 20 or 22 years. Nutrition journal, 18(1), 1-7.
  4. Rosell, M., De Faire, U., & Hellenius, M. L. (2003). Low prevalence of the metabolic syndrome in wine drinkers-is it the alcohol beverage or the lifestyle? European journal of clinical nutrition, 57(2), 227-234.
  5. Suliga E, Kozieł D, Ciesla E, Rebak D, Głuszek-Osuch M, Głuszek S. Consumption of Alcoholic Beverages and the Prevalence of Metabolic Syndrome and Its Components. Nutrients. 2019;11(11):2764. Published 2019 Nov 14. doi:10.3390/nu11112764
  6. Butler, L., Popkin, B. M., & Poti, J. M. (2018). Associations of Alcoholic Beverage Consumption with Dietary Intake, Waist Circumference, and Body Mass Index in US Adults: National Health and Nutrition Examination Survey 2003-2012. Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, 118(3), 409-420.
  7. Tuithof, M., Monshouwer, K., Van Aalten, J. & Van Dorsselaer, S. (2020). Factsheet Alcoholgebruik onder volwassenen in Nederland. Kerncijfers 2018. Geraadpleegd van https://www.trimbos.nl/docs/b1303f1d-bd3a-4b02-8a9d-64f5c7d9f000.pdf.