Drinkadvies Gezondheidsraad: geen of weinig alcoholgebruik

« Terug naar begrippenlijst

Op basis van de beschikbare wetenschappelijke literatuur luidt het advies van de Gezondheidsraad sinds eind 2015: ‘Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag’ [1]. In de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor wordt dit drinkadvies geoperationaliseerd met het kerncijfer geen of weinig alcoholgebruik: het percentage mensen dat geen alcohol drinkt of – als men drinkt – niet meer dan 1 glas alcohol per dag [2].

1. Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad, 2015; publicatienr. 2015/24. 2. Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor CBS i.s.m. RIVM, bewerkt door Trimbos-instituut. 2016.