Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM)

« Terug naar begrippenlijst

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een classificatiesysteem van psychische aandoeningen dat psychiaters en psychologen gebruiken bij het stellen van diagnosen. De DSM beschrijft onder meer criteria voor de diagnose van een stoornis in het gebruik van alcohol. Zie item ‘Stoornissen in het gebruik van alcohol volgens de DSM-5’. Drinkadvies Gezondheidsraad: geen of weinig alcoholgebruik. Op basis van (inter)nationaal wetenschappelijke literatuur luidt het Drinkadvies van de Gezondheidsraad sinds eind 2015: ‘Drink geen alcohol of in ieder geval niet meer dan één glas per dag’ [1]. In de Gezondheidsenquête/Leefstijlmonitor wordt dit drinkadvies geoperationaliseerd met het kerncijfer geen of weinig alcoholgebruik: het percentage mensen dat geen alcohol drinkt of – als men drinkt – niet meer dan 1 glas alcohol per dag [2].

1. Gezondheidsraad (2015). Richtlijnen goede voeding 2015. Den Haag: Gezondheidsraad. 2. CBS in samenwerking met RIVM en Trimbos-instituut (2017). Gezondheidsenquete/Leefstijlmonitor. Den Haag: CBS.