Alcoholafhankelijkheid

« Terug naar begrippenlijst

Een vorm van problematisch alcoholgebruik waarbij sprake is van afhankelijkheid van alcohol, ook wel ‘alcoholverslaving’ genoemd. Criteria voor het vaststellen van alcoholafhankelijkheid zijn opgenomen in diagnostische classificatiesystemen zoals de International Classifications of Diseases (ICD) en de oudere versies van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM). Kenmerken van alcoholafhankelijkheid zijn onder andere: meer drinken dan voorgenomen op een dag en tolerantie voor de effecten van alcohol. In de huidige versie van de DSM, de DSM-5, zijn alcoholmisbruik en alcoholafhankelijkheid samengevoegd tot één nieuwe term ‘stoornis in het gebruik van een middel’ [1]. Zie item ‘Stoornissen in het gebruik van alcohol volgens de DSM-5’.

1. Sigling, H. (2016). Van DSM IV-TR naar DSM-5: Middelengebruik en gedragsverslavingen. Verslaving, 12(4), 228-239.