Nieuws |

Zo stelt u als onderwijsinstelling een beleid op voor gamen en sociale media

Zo stelt u als onderwijsinstelling een beleid op voor gamen en sociale media

De meeste leerlingen zullen op een gezonde manier en met veel plezier gebruik maken van games en sociale media. Bij een enkeling ontstaan (soms tijdelijke) problemen. Hier is het belangrijk om tijdig te signaleren en te begeleiden. Maar anderzijds is het ook van belang om niet te snel in te grijpen. Het doel is om kwetsbare jongeren die doorschieten in gedrag - en hierdoor niet meer functioneren op school -  te helpen om beter om te gaan met de verleidingen.

Nadat Helder op School afgelopen jaar de e-learning en de ouderavonden over gamen en sociale media heeft gelanceerd, is er nu ook het beleidsadvies ’Gamen en sociale media op school’. De focus van dit beleidsadvies ligt op (het voorkomen van) overmatig gamegedrag en sociale mediagebruik. Denk hierbij aan leerlingen die slaperig in de klas zitten door te veel gamen en die misschien extra begeleiding nodig hebben om te blijven functioneren.

Tips voor het opstellen van het beleid

In het beleidsdocument worden gedragsregels opgenomen rondom verschillende mediagedragingen. Denk hierbij aan het gebruik van mobiele telefoons, laptops en sociale media en het spelen van games. Werk hierbij ook de handhaving van deze gedragsregels goed uit. Houd er bij het opstellen van de regels rekening mee dat het verbieden van mobiele telefoons een averechts effect kan hebben. Wij adviseren dan ook om het gebruik te reguleren in plaats van geheel te verbieden. Dit geldt ook voor gamen en het gebruik van sociale media.

Bekijk het voorbeeldreglement

De rol van medewerkers en leerlingen

Onderwijzende en ondersteunende medewerkers op school hebben een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Daarom is het gewenst dat ook zij hun mobiele telefoon enkel gebruiken voor lesdoeleinden. Op deze manier wordt de duidelijke norm gesteld dat sociale media en gamen niet te allen tijde gebruikt hoeven te worden. Een andere belangrijke succesfactor is dat de regels door zoveel mogelijk medewerkers en leerlingen geaccepteerd worden. Een tip is om leerlingen te betrekken bij het opstellen van het beleid.

Meer tips en handvatten

Problematisch gedrag leren signaleren

Het opstellen van het beleid is de eerste stap. Minstens net zo belangrijk is het signaleren van problematisch gamegedrag of sociale mediagebruik. Wij adviseren dat een groot deel van de medewerkers hierin getraind wordt. Niet alleen het onderwijzend personeel, maar ook het ondersteunende personeel, zoals de conciërge of kantinemedewerker. Het overmatig mediagedrag komt namelijk juist vaak buiten de lessen voor. De e-learning ‘Gamen en sociale media’ is een geschikte online cursus om medewerkers te leren signaleren en het gesprek aan te gaan. Ook kan er gekozen worden voor een op maat gemaakte training van een regionale instelling voor verslavingszorg. Daarnaast adviseren wij om vast te leggen wanneer en hoe de school externe zorg inschakelt bij problematisch gamegedrag of sociale mediagebruik.

Ouders betrekken

Het is belangrijk om ouders in een zo vroeg mogelijk stadium te betrekken, bijvoorbeeld bij het opstellen van het nieuwe beleid of bij de ingang daarvan. Aangezien ouders een grote rol in de opvoeding op het gebied van gamen en sociale media, is het niet wenselijk om hen pas te betrekken als zich zorgelijk gedrag voordoet. Bovendien is (problematisch) gamegedrag en sociale mediagebruik waarschijnlijk het meest zichtbaar in de thuissituatie.

Anderzijds maken ouders zich soms juist onterecht zorgen over het mediagedrag van hun kind. Het is daarom gewenst om ook ouders te informeren over gezond en problematisch gamegedrag en sociale mediagebruik.

Auteurs: Daphne Visser, Simone Onrust en Antonius J. van Rooij

Niet anti gamen & sociale media

Dit project is niet anti-gamen of anti sociale media. Zowel gamen als gebruik van sociale media zijn een normale vorm van (vrije)tijdsbesteding die in eerste instantie talloze voordelen biedt. Het gedrag verminderen of terugbrengen naar het laagst haalbare niveau is geen doel op zich. Het doel is om kwetsbare jongeren die doorschieten in gedrag – en hierdoor niet meer functioneren op school – te helpen om beter om te gaan met de verleidingen.

Meer over dit thema

Meer informatie