Nieuws |

Zelfhulpboek voor volwassen kinderen van probleemdrinkers vernieuwd

Zelfhulpboek voor volwassen kinderen van probleemdrinkers vernieuwd

Wat betekent het om op te groeien met een probleemdrinker als ouder? Veel kinderen die nu volwassen zijn, vragen zich dit op een gegeven moment af. Voor deze mensen is ‘Drankjewel. Een zelfhulpgids voor volwassen kinderen van probleemdrinkers’ vernieuwd en in een nieuw jasje gestoken.

 Opgroeien met een ouder die te veel drinkt, kan zorgen voor psychische klachten op volwassen leeftijd.

Als je bent opgegroeid met een ouder die te veel dronk, kunnen de gevolgen ingrijpend zijn. Veel mensen die in zo’n gezin opgroeiden, ervaren op volwassen leeftijd bijvoorbeeld problemen met intimiteit en langdurige relaties, zijn uitermate streng voor zichzelf, of hebben een meer dan normale behoefte aan goedkeuring en bevestiging van anderen. Deze problemen kunnen uitmonden in serieuze mentale klachten, zoals een psychische stoornis of een verslavingsprobleem.

Vaardigheden voor meer veerkracht

Het Trimbos-instituut publiceerde precies 20 jaar geleden ‘Drankjewel. Een zelfhulpgids voor volwassen kinderen van probleemdrinkers’ dat was bedoeld om deze mensen te ondersteunen. Het boekje had veel succes en is nu helemaal vernieuwd en aangepast aan de nieuwste inzichten. Een aantal professionals uit de verslavingszorg en ervaringsdeskundigen hebben ons hierbij geholpen. In het boek gaan we in op de problemen die veel kinderen op volwassen leeftijd ervaren, maar ook op hun veerkracht. Ook besteden we aandacht aan vaardigheden die kunnen helpen bij het opbouwen van je leven en het voorkomen van psychische problemen. Tot slot passeren verschillende praktische situaties de revue, bijvoorbeeld de vraag wanneer professionele hulp nodig is, en hoe je omgaat met eigen kinderen in relatie tot alcohol.

Ik kijk nu om me heen en probeer van andere mensen te leren. Ook voor de opvoeding van mijn kind. Wat zijn eigenlijk mijn regels, normen en waarden? Hoe wil ik leven? Hoe zit ik in elkaar? Daar ben ik naar op zoek.

Het boekje is gebaseerd op de wetenschappelijke kennis die over dit onderwerp bekend is, maar er wordt ook gebruik gemaakt van de ervaringen die hulpverleners hebben opgedaan in het werken met kinderen van probleemdrinkers. Een aantal ervaringsverhalen zijn verwerkt in het boek.

Gratis download

Hulpverleners in de verslavingszorg, GGZ, wijkteams en huisartsenpraktijk kunnen hun cliënten wijzen op het boekje, of stapsgewijs met ze doornemen. Iedereen kan de zelfhulpgids gratis downloaden in de webwinkel van het Trimbos-instituut. Daar zijn ook gedrukte exemplaren te bestellen.

Het boekje is geschreven door Pim Cuijpers, hoogleraar Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam (indertijd hoofd van de afdeling Preventie van het Trimbos-instituut) en Linda Bolier, wetenschappelijk medewerker bij het programma Mentale Gezondheid & Preventie van het Trimbos-instituut.

Drankjewel sluit aan bij drie bredere initiatieven:

  • Voor KOPP/KOV kinderen (‘Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met een Verslaving’, ook ‘volwassen kinderen’) is een aanbod aan ondersteuning, preventie en zorg. Trimbos-instituut coördineert het Landelijk Platform KOPP/KOV voor professionals die met deze doelgroep te maken hebben.
  • Voor Naasten van mensen met verslavingsproblemen (waaronder volwassen kinderen van) bestaan allerlei activiteiten en trainingen in en buiten de verslavingszorg. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord is een inventarisatierapport met al deze initiatieven opgesteld door Verslavingskunde Nederland.
  • Het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut ondersteunt professionals bij hun activiteiten gericht op het voorkomen en terugdringen van gezondheidsschade door alcoholgebruik.

Meer over dit thema

Linda Bolier
Wetenschappelijk medewerker